Новини

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД ТЪРСИ МНЕНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД СЕ ИНТЕРЕСУВА ОТ ВАШЕТО МНЕНИЕ   Целта на тази анкета е да бъде направено своеобразно проучване на общественото мнение в Община Димитровград по въпросите, свързани с внесеното в местния парламент през юли предложение от Инициативен комитет с председател Господин Господинов за възстановяване паметника на Георги…

ГРАФИК ЗА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД Адрес: 6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210;68211;68212; факс: 0391/66764 e-mail: [email protected]; [email protected]     СЕПТЕМВРИ `2006   ГРАФИК ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД  Поради неотложен ангажимент на част от членовете на комисията по "Аграрна политика и земеделие", тя ще…

СПИСЪК НА ВЛОЖИТЕЛИТЕ ЗА ЖИЛИЩА

С п и с ъ к на вложителите за жилища, които са подали документи за разглеждане от Комисията по чл.8 ал.2 от ЗУЖВГМЖСВ – гр.Димитровград            На 27.07.2006 г. комисията разгледа същите и одобри:   І-ва група                   1.Ангел и Златка Ангелови             -        108174л.ч.   ІІ-ра група 1.Адриан…

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД

ГОТОВ Е ПРОЕКТЪТ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ПОСЛЕДНОТО ЗА СЕЗОНА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ►   От 12.00 часа днес (20.07.06 г.) при Председателя на Общински съвет-Димитровград Николай Колев заседава Председателският съвет. В работата му участва и кметът на общината инж. Д. Хаджииванов. Ръководителите на шесте съветнически групи разгледаха постъпилите до…

ГРАФИК ЗА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД

ЮЛИ `2006   ГРАФИК ЗА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД   17.07.2006 Г.- ПОНЕДЕЛНИК 1. ПК “ЗАКОННОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД” 17.00 часа- зала 2 на “Гроссето” Председател: Максим Господинов 2.ПК “ОБРАЗОВАНИЕ, МЛАДЕЖ И СПОРТ” 17.00 часа- зала 1 на “Гроссето” Председател: Весела Недкова   3.ПК “ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ”…

IBAN

Въведeн e IBAN в съответствие с изискванията на Наредба № 13 на БНБ за прилагането на международния номер на банковите сметки и кодовеБНБ предостави на община Димитровград следните нови номера на банковите сметки и нов банков идентификационен код (BIC) на БНБ:ТБ “Хеброс” АД                                BIC – ACBP BG 2P                                БАЕ –…