Новини

0010.jpg

ТРАКИЙСКИ ЖЪТВАРСКИ СЪБОР В СТРАНСКО

  За четвърти пореден път димитровградското село Странско ще бъде домакин на   ТРАКИЙСКИ ЖЪТВАРСКИ СЪБОР  22 юни (неделя), от 9.30 до 16 часа.   Съборът ще започне с ритуално зажънване на земеделски блок между селата Странско и Здравец. Ще продължи с едночасово дефиле до центъра на селото, в което…

РЕШЕНИЕ № ХА-113/2008 Г. НА РИОСВ - ХАСКОВО

     МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА И ВОДИ - ХАСКОВО       Р Е Ш Е Н И Е № ХА - 113 - ПР / 2008г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на основание чл. 93, ал.З и…

ДА ЗАПАЗИМ МИНАЛОТО ТАКОВА, КАКВОТО Е

ДОКЛАД ЗА НАЦИОНАЛНАТА ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ “БЪЛГАРСКИТЕ МУЗЕИ В УСЛОВИЯТА НА ЧЛЕНСТВОТО НА СТРАНАТА В ЕС” 13-14 МАЙ 2008г.гр. СЛИВЕН   “Да запазим миналото, такова, каквото е” - как дасъхраним уникалната история на Димитровград?            Въпросът за това какво е мястото на фондовете и експозициите за “най-нова история” в…

ОБЩИНАТА ЗАПОЧВА ДЕЗИНСЕКЦИОННО ПРЪСКАНЕ СРЕЩУ КЪРЛЕЖИ

    I - ви ден - 13.05.2008 № ОБЕКТИ Площ, дка Час на пръскане 1 Тревни площи по ул.”Ем.Станев” 7.00   2 Бул."Хр.Ботев" и м/у квартални озеленени площи 60.00   3 МБАЛ"Св.Екатерина"-тревни площи 15.00   4 Градина "Болницата" 12.00   5 ул.Оборище-тревни площи 6.00   6 ПАРК"Н.Й.Вапцаров" 40.00   7…

ОБЩИНСКИ КОНКУРС ЗА ДЕТСКО ТВОРЧЕСТВО

ДЕТСКИ КОМПЛЕКС - ДИМИТРОВГРАД   ОБЩИНСКИ КОНКУРС ЗА ДЕТСКО ТВОРЧЕСТВО   “ Ш А Н С “ 22– 23 АПРИЛ 2008 Г.   ЦЕЛИ: Да открива и популяризира млади таланти от Димитровградска община и да даде възможност за изява на творческите им за- ложби. Да осмисли свободното време на децата…