Новини

СПИСЪК НА ВЛОЖИТЕЛИТЕ ЗА ЖИЛИЩА

СПИСЪК НА ВЛОЖИТЕЛИТЕ ЗА ЖИЛИЩА

С п и с ъ к на вложителите за жилища, които са подали документи за разглеждане от Комисията по чл.8 ал.2 от ЗУЖВГМЖСВ – гр.Димитровград            На 27.07.2006 г. комисията разгледа същите и одобри:   І-ва група                   1.Ангел и Златка Ангелови             -        108174л.ч.   ІІ-ра група 1.Адриан…

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД

ГОТОВ Е ПРОЕКТЪТ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА ПОСЛЕДНОТО ЗА СЕЗОНА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ►   От 12.00 часа днес (20.07.06 г.) при Председателя на Общински съвет-Димитровград Николай Колев заседава Председателският съвет. В работата му участва и кметът на общината инж. Д. Хаджииванов. Ръководителите на шесте съветнически групи разгледаха постъпилите до…

ГРАФИК ЗА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД

ГРАФИК ЗА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД

ЮЛИ `2006   ГРАФИК ЗА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД   17.07.2006 Г.- ПОНЕДЕЛНИК 1. ПК “ЗАКОННОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД” 17.00 часа- зала 2 на “Гроссето” Председател: Максим Господинов 2.ПК “ОБРАЗОВАНИЕ, МЛАДЕЖ И СПОРТ” 17.00 часа- зала 1 на “Гроссето” Председател: Весела Недкова   3.ПК “ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ”…

ГРАФИК ЗА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

ГРАФИК ЗА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

19.06.2006 Г.- ПОНЕДЕЛНИК   1. ПК “ЗАКОННОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД” 17.00 часа-  зала 1 на “Гроссето”   2. ПК “ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ И ЕКОЛОГИЯ” 17.30 часа- зала 2 етаж   3.ПК “ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ” 17.30 часа- зала 2 на “Гроссето”   4. ПК “ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА, ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ИКОНОМИКА И БЮДЖЕТ” 18.00…

IBAN

IBAN

Въведeн e IBAN в съответствие с изискванията на Наредба № 13 на БНБ за прилагането на международния номер на банковите сметки и кодовеБНБ предостави на община Димитровград следните нови номера на банковите сметки и нов банков идентификационен код (BIC) на БНБ:ТБ “Хеброс” АД                                BIC – ACBP BG 2P                                БАЕ –…

ОФИЦИАЛНИЯТ САЙТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

ОФИЦИАЛНИЯТ САЙТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

ОФИЦИАЛНИЯТ САЙТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД Разработката на официалният сайт на Община Димитровград навлиза в заключителна фаза. Община Димитровград започва крайни тестове на новият официален сайт с адрес: http://www.dimitrovgrad.bg В стремежа и да улесни достъпа на жителите до информация, Община Димитровград ще предложи модерно решение за предоставяне на информация чрез Интернет.…