От понеделник се въвеждат временни противоепидемични мерки в детските градини

От понеделник се въвеждат временни противоепидемични мерки…

От 16.01.2022г.(понеделник) в детските градини на територията на община Димитровград се въвежда засилен сутрешен филтър за недопускане на деца с клинични симптоми за остри заразни болести, както и спазването на задължителни мерки за намаляване на рисковете от инфекция.

1. Дезинфекция и проветряване.

- двукратно влажно почистване и дезинфекция на всички критични точки – подове, маси, дръжки на врати, прозорци, ключове за осветление, парапети, уреди, екрани, тоалетни чинии, мивки, кранове и др.;

- ежедневно двукратно извършване на дезинфекция на подовете, измиване с вода и сапун на играчките, масите и при необходимост на столовете;

- двукратно дневно проветряване на помещенията в отсъствие на децата (преди пристигането им и следобед);

- дезинфекция на приборите и съдовете за хранене след всяка употреба;

- използване на индивидуални кърпи за ръце и чаши за вода за всяко дете;

- миене на ръцете на децата и персонала с течен сапун и топла вода след посещение на тоалетната, преди хранене, след отдих на открито;

2. Носене на защитни маски за лице.

В сградата на детската градина от децата не се изисква да носят предпазни маски. Носенето на защитна маска за лице от педагогическия и непедагогически персонал е задължително, в т. ч. и от външните за институцията лица, ако по изключение са налага да влязат в сградата.

3. Приемане на деца в детските градини.

Директорът на ДГ организира сутрешен филтър за прием, който се извършва освен от медицинското лице и от упълномощено от директора лице при използване на защитни маски за лице. При констатиране на признаци на заболяване и/или повишена телесна температура, по-висока от 37,3 градуса, детето не се приема.

4. Въвеждане на протоколи за поведение при съмнение за ОВИ в детската градина и при наличие на един или повече симптоми при дете (повишена телесна температура, кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора, мускулни болки, гадене, повръщане, диария и др.):

5. Ограничаване достъпът на родители/външни лица в детските заведения

Когато атмосферните условия не позволяват, ръководството на детската градина следва да създаде организация, която да осигури безопасното приемане и предаване на децата, без да се допускат родителите в сградата на детската градина. Ако е наложително да бъде допуснат родител в детската градина, той/тя следва да носи защитна маска за лице, да използва калцуни и да дезинфекцира ръцете си преди влизане. Не се допускат в сградата външни лица и персонал с прояви на остри вирусни инфекции (повишена телесна температура, кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора, мускулни болки, гадене, повръщане, диария и други);

6.Недопускане, при възможност, сливането на групи и смесването на деца от отделни групи. Директорите организират работата с децата в една и съща група и с един и същи персонал. По изключение се допуска смяна на персонал по време на болничен, отпуск и др. Не допуска смесването на деца от отделни групи при провеждане на дейности по обща/допълнителна подкрепа, както и на дейности по чл. 19 от Наредба № 5 от 2016 г. за предучилищното образование, преустановяване или свеждане до минимум на допълнителни педагогически дейности по желание на родителите (чл. 19 от Наредба № 5 от 2016 година за предучилищното образование).

Ще се включват при възможност в менюто на децата повече тонизиращи напитки, като билков чай, мляко, сокове и плодове. 

Временните противоепидемични мерките са в сила до 31.01.2023г.

Файлове:

Последна промяна: 12:01:43, 13 Януари 2023

Още новини

Наградиха най-добрите спортисти за 2022 година

244

На тържествена церемония кметът на община Димитровград Иво Димов награди най-добрите спортисти и треньори в община Димитровград за 2022 година. Церемонията, която се състоя във фоайето на Спортна зала „Младост” премина при изключителна тържественост, при която отличените получиха своите призове.   Спортист на годината за 2022 година в направление „Мъже…

Иво Димов на Срещата на върха на Мрежата на балканите градове B40

339

Кметът на община Димитровград Иво Димов участва в Срещата на върха на Мрежата на балканските градове Β40, която се провежда в Атина от 22-24 януари 2023 г. Иво Димов ще представи Димитровград като пример за най-добра практика за регионално и трансгранично сътрудничество, като единствената община, спечелила по два проекта по…

От днес могат да се плащат данъците за 2023г.

647

Община Димитровград уведомява, че от 11 януари 2023 година данъчно задължените лица могат да извършват плащанията на дължимите местни данъци и такси за 2023 година. Сроковете за плащане на задълженията са, както следва: Данък върху недвижимите имоти /ДНИ/, такса за битови отпадъци /ТБО/ и данък върху превозните средства /ДПС/ се…

График за работа на детските градини и ясли по време на Коледно-новогодишните празници

1236

  № по ред Наименование на ДГ   Период на затваряне 1. ДГ № 1 - „Звънче” от 29.12.2022г. до 30.12.2022г. вкл. 2. ДГ № 1 - „Роза” от 29.12.2022г. до 30.12.2022г. вкл. 3. ДГ № 1- с. Ябълково от 29.12.2022г. до 06.01.2023г. вкл. 4. ДГ № 2 - „Осми…

Към всички новини