От днес могат да се плащат данъците за 2023г.

Община Димитровград уведомява, че от 11 януари 2023 година данъчно задължените лица могат да извършват плащанията на дължимите местни данъци и такси за 2023 година.
Сроковете за плащане на задълженията са, както следва:
Данък върху недвижимите имоти
/ДНИ/, такса за битови отпадъци /ТБО/ и данък върху превозните средства /ДПС/ се заплаща както следва:
Първа вноска - до 30.06.2023 г.
Втора вноска - до 31.10.2023 г.
На предплатилите за цялата година до 02.05.2023 г. данък върху недвижимите имоти
/ДНИ/ и данък върху превозните средства /ДПС/ се прави отстъпка 5 на сто.

Патентния данък се заплаща на четири равни вноски, както следва:
За първото тримесечие - до 31.01.2023 г.
За второто тримесечие - до 02.05.2023 г.
За третото тримесечие - до 31.07.2023 г.
За четвърто тримесечие - до 31.10.2023 г.

Данък върху таксиметров превоз на пътници - внася се еднократно преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози.

Туристически данък – до 15 число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.

Същите могат да се заплатят, както следва:

ü в брой или с карта: -на касите в отдел „Приходи”, Община Димитровград, находящи се

на адрес: гр. Димитровград, бул. „Г.С.Раковски” №13 - запад/партер/;

-на касите на Изипей АД в страната;

ü с пощенски запис за данъчно плащане: - в пощенски клон на Български пощи ЕАД

ü по банков път: -по сметка на Община Димитровград в ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД

IBAN: BG07BPBI79268465363501, BIC: BPBIBGSF

ü по електронен път: -чрез виртуален ПОС с ПИК на НАП или ЕГН и номер на декларацията от известието на интернет страницата на Община Димитровград в раздел Местни данъци и такси www.dimitrovgrad.bg;

-през системата за електронни плащания www.epay.bg/pay/taxes/

КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ

442100 ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ

442300 ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА

442400 ТАКСИ ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

442800 ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК

441400 ПАТЕНТЕН ДАНЪК

446500 ГЛОБИ, САНКЦИИ, НЕУСТОЙКИ

 

За повече информация на следните телефони (0391) 65090, 65091, 65092, 65093

 
Последна промяна: 12:52:08, 12 Януари 2023

Още новини

Гражданите на Димитровград оценяват високо работата на кмета

159

На съвместна пресконференция днес кметът на община Димитровград Иво Димов, социологът и управител на агенция „Маркет линкс” Добромир Живков и основателя и изпълнителен директор на платформата „Холър лайв” представиха резултатите от работата на дигиталения инструмент за обратна връзка от гражданите към местната власт – Holler. „Преди една година Димитровград въведе…

Иво Димов днес участва в работно заседание на УС на НСОРБ

122

Кметът на община Димитровград и заместник-председател на УС на НСОРБ Иво Димов ще участва днес в заседание на Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България. На работното заседание кметовете ще дискутират напредъка при подготовката на проекти на ЗИД на ЗЕ и на Наредба за критериите, условията и…

Широк спектър от социални услуги предлага община Димитровград за своите граждани

170

Широк спектър от социални услуги предлага община Димитровград за нуждаещите се, обяви на пресконференция днес кметът на община Димитровград Иво Димов. Той акцентира върху големия обхват от дейности за всички социални групи, които община Димитровград осъществява със собствени средства или като делегирани от държавата дейности. В пресконференцията участваха Диана Дончева,…

Скринигови прегледи със специалисти от "Майчин дом"

248

На 8 април 2023г. (събота) в гинекологичния кабинет в Медицински център „Шанс” ще се провеждат скринингови прегледи със специалисти от най-голямата АГ университетска болница в страната „Майчин дом”. До лятото на тази година това ще бъдат последните прегледи от специалиста. Прегледите ще се извършват с предварително записване, като пациентите могат…

Към всички новини