Осем граждански проекта за благоустрояване на междублокови пространства финансира Общината

   441  Новини

Осем граждански проекта за благоустрояване на междублокови пространства ще финансира Община Димитровград. Това става след извършено класиране по обявен в началото на лятото от екипа на кмета Иво Димов конкурс. Обезпечени ще бъдат дейности по подобряване на градската среда със сума до 5 000 лева за всяко едно от одобрените предложения.

Вчера сключени бяха договори с представителите на етажните собствености. Обещаните финансови средства ще бъдат предоставени след приключване на всички дейности по проектите и приемане на работата от кметска комисия. Срокът за реализацията изтича на 30 ноември т.г.

Одобрените проектни предложения предвиждат дейности като доставка и монтаж на детски съоръжения върху съществуващи детски площадки и свободни междублокови пространства. А също така озеленяване с декоративни иглолистни и широколистни дървесни видове, храсти и зацветяване. Има и монтаж на паркова мебел.

свали като .pdf