Определен е изпълнител за доставка на климатиците по проекта за подобряване качеството на атмосферния въздух в Димитровград

Определен е изпълнител за доставка на климатиците…
На 16.12.2021г. е определен изпълнител на обществена поръчка с предмет "Доставка, монтаж, тестване, въвеждане в експлоатация на климатици за битово отопление". Съгласно Закона за обществените поръчки и обявения критерий за определяне на икономически най-изгодна оферта за избор на изпълнител - "най-ниска цена", от петте подадени оферти е класирана на първо място "ТЕМПЕКС" ЕООД. Предложената от фирмата цена за доставка на 2815 броя инвенторни климатика за битово отопление в жилищни имоти на територията на община Димитровград е за 2 837 990лв. от заложената прогнозна такава 3 247 311лв. По предварително обявените изисквания на възложителя в документацията за участие офертите трябва да отговарят и на поставените критерии за технически характеристики на предлаганите климатици.
Предметът на обществената поръчка освен доставката включва: монтаж, тестване и пускане в експлоатация на доставените климатици; инструктиране на крайните получатели за правилна експлоатация и поддържа; предаване на крайните получатели на цялата документация, придружаваща монтираните климатици; гаранционно обслужване на климатиците и доставка на необходимите части и материали в рамките на гаранционния срок.
Обществената поръчка се изпълнява по проект "Подобряване качеството на атмосферния въздух на община Димитровград чрез подмяна на отоплителните устройства на твърдо гориво с други алтернативни форми на отопление". Това е втората процедура за доставка на климатиците, след като първата бе прекратена от община Димитровград заради неизпълнени параметри по проекта на офертите, които не отговаряха на условията и изискванията по ЗОП.
Общата цел на проекта е да се подобри качеството на атмосферния въздух в община Димитровград чрез намаляване на емисиите на ФПЧ 10 от битовото отопление като един от основните източници на замърсяване на въздуха. Специфичната цел на проекта е да се подменят отоплителните уреди на твърдо гориво на домакинства с алтернативни видове отоплителни устройства. Проекта се изпълнява на два етапа.
Последна промяна: 14:38:49, 29 Декември 2021

Още новини

Обява Дни на поезията 2022

198

На основание Наредба №42 за символиката, отличията и наградите на Община Димитровград, приета с Решение №524/23.02.2017г. и изменена с Решение №607/25.05.2017г. на Общински съвет – Димитровград     ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД   ПРИЕМА   Предложения за носители на Националната и Международната литературни награди „Пеньо Пенев” 2022г.   Национална литературна награда „Пеньо…

Заместник-министър Деляна Иванова на среща с общинското ръководство по проблемите на ВиК

423

Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деляна Иванова, областният управител Катя Панева, кметът Иво Димов, председателят на ОбС-Димитровград Гергана Кръстева и представители на съветническите групи проведоха почти двучасова среща за обсъждане на тежкото състояние на ВиК-Димитровград. ВиК-Димитровград не може да покрие сметките си за ток, които за ноември и декември…

Кметът Иво Димов дари първото бебе в община Димитровград

120

Днес първото бебе родено в община Димитровград през 2022 година по вече утвърдена традиция получи подаръци от кмета на общината Иво Димов. Заради противоепидемичните мерки даровете бяха изпратени на малката Иванка, която се роди на 2 януари в 20.35ч. 3100кг., 50 см. в МБАЛ "Св. Екатерина" под грижите на екипа…

Галерия “Петко Чурчулиев” спечели проект за издаване на юбилеен каталог и кратък филм по случай 60 години от създаването си

58

Художествена галерия “Петко Чурчулиев” в Димитровград спечели пореден проект към Национален фонд „Култура“, който ще реализира съвместно с катедра „Плакат и Визуални комуникации“ към НХА. Проектът е на стойност 22 120 лв., от които 17 770 лв. са финансирани от Национален фонд „Култура“ чрез програма „Визуални изкуства“, а останалите 4…

Към всички новини