Набиране на потребители по проект "Патронажна грижа+"

          Община Димитровград, в качеството си на бенефициент по проект BG05M9OP001-6.002-0104-C01 „Патронажна грижа + в община Димитровград” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  по Оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 по процедура BG05M9OP001-6.002 „ Патронажна грижа + ”

 

О Б Я В Я В А, че

от 17.05.2021г. стартира прием на документи от кандидати за потребители за предоставяне на почасови интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда - патронажна грижа.

Приема на документи за кандидат-потребители е отворен и продължава през целия период на реализирането на проекта.

Потребителите , които могат да ползват услугите са от следните целеви групи:

 1. лица над 65 години в невъзможност от самообслужване;
 2. лица с валидно експертно решение на трудово-експертна лекарска комисия;
 3. лица с хронично/и заболявания, нуждаещо/и се от продължително наблюдение и здравни грижи;
 4. лица след оперативна интервенция и след хоспитализация, нуждаещо се от краткосрочно наблюдение и здравни грижи;
 5. лица, поставено под карантина във връзка с COVID-19;
 6. лица над 54 години;

Необходими документи за кандидатстване:

 1. Заявление-декларация (приложение1)
 2. документ за самоличност (за справка);
 3. документ за самоличност на законния представител/настойник/попечител (за справка);
 4. експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие);
 5. епикриза от последно лечение в болнично заведение (копие);
 6. други актуални медицински документи, с които се удостоверява здравословно състояние на лицето (етапна епикриза, медицински протокол на ЛКК, др.);  – копие, като се изброяват:
 7. удостоверение за настойничество/попечителство (копие);
 8. данни на личния лекар на лицето (копие от здравноосигурителната или рецептурната книжка на лицето, друг официален документ);
 9.  служебна бележка за настоящ адрес (при разлика с постоянен адрес).

 

Всяко лице от целевата група може да получава здравно-социални услуги(патронажна грижа) до  2 часа дневно, съобразно изготвената предварителна оценка на потребностите и последващите  индивидуална оценка на потребностите, индивидуален план за подкрепа и сключения договор за ползване на услугата.

 

Заявления-декларации от кандидатите за потребители, желаещи да ползват патронажна грижа от 17.05.2021г. могат да получат на ул. „Захари Зограф” №35, етаж първи, южен вход - бивша Марбас болница. всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа,

Заявяване на услугата може да бъде извършено и на телефон 0391 712 65 .

Формулярът на заявление-декларация може да бъде получен на място, на ул. „Захари Зограф” №35, етаж първи, южен вход - бивша Марбас болница. всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа, или изтеглен от официалната интернет страница на Община Димитровград - www.dimitrovgrad.bg.

 

 

За допълнителна информация –

тел. 0882729984 Гергана Тодорова – ръководител проект.

тел. 0391 71 265, Център за комплексни услуги на Община Димитровград

ИВО ДИМОВ

Кмет на Община Димитровград

Файлове:

Последна промяна: 15:29:19, 03 юни 2021

Още новини

Допълнителни безплатни автобуси за Черешова задушница

66

На 19.06.2021г. (събота) ще отбележим Черешова задушница. Във връзка с възпоменанието община Димитровград осигурява допълнителени два безплатени автобуса до двата гробищни парка – Стар и Нов гробищен парк.От Общинското предприятие „Траурен обреден дом” са се погрижили двата гробищни парка да са готови за посещение на гражданите, които имат свои починали близки, сподели управителя…

Конкурс за облагородяване на междублокови пространства

89

ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ОБЯВЯВА:                   Конкурс за набиране на проекти от граждани за озеленяване и благоустрояване на междублокови пространства и градинки.             Срок за подаване на проекти – до 31.08.2021г.             Срок за одобрение на проектите – 10 дни след изтичане срока на обявата.   Цел на конкурса:…

Общинска програма за дигитализация на училищата представи кмета пред учители и директори

72

Кметът на община Димитровград Иво Димов, съвместно с екипа по програмата,  представи днес пред директори, учители по „информационни технологии” и учители, които прилагат в работата си високотехнологични решения в образованието новата общинска програма „Модернизация в системата на училищното образование чрез дигитални технологии” за 2021г . На срещата в зала „Гросето”…

Занимателна ваканция за деца от І и ІІ клас в библиотеката от понеделник

216

Занимателна ваканция за деца от І и ІІ клас в библиотеката от понеделник  От понеделник, 14 юни до 31 август, Градска библиотека „Пеньо Пенев” ще проведе пилотния си проект „Занимателна ваканция” за ученици от І и ІІ клас. Той има за цел да затвърди наученото от децата по част от…

Към всички новини