Община Димитровград с намерение за изграждане и монтаж на подземни съдове за разделно събиране на отпадъци

   412  Новини

Община Димитровград има намерение да извърши пилотно изграждане и монтаж на подземни съдове за разделно събиране на отпадъци на бул. "Димитър Благоев", включващо две отделения с по два броя контейнери. В тази връзка кметът на Община Димитровград Иво Димов иска свикване на Общото събрание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците - регион Хасково. В него влизат общините Хасково, Димитровград и Минерални бани. 

Предложението е за използване на средства от отчисления по чл.64 от ЗУО за изграждане на подземни съдове за разделно събиране на отпадъци на територията на Димитровград.

Подземните контейнери са разпространена практика в европейските столици и в няколко по-големи български града. Сред тях - София, Пловдив и Бургас. Те са по-дискретни и естетически, заемат по-малко място и не позволяват разхвърлянето на сметта от външни фактори.

Съгласно чл.24, ал., т.2 от Наредба №7/19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци гореспоменатото предложение на Община Димитровград може да се финансира от натрупаните отчисления по чл.64 от ЗУО и чл.20 от Наредба №7.

Във връзка с горното и на основание чл.25, ал.2, т.4, от същата наредба, кметът на Община Димитровград следва да подаде заявление до директора на РИОСВ-Хасково за използване на средства от събраните отчисления по чл.64 по ЗУО, към което заявление трябва да се приложи и решение от Общото събрание на Регионалното сдружение по чл.26 от ЗУО.

свали като .pdf