Община Димитровград проведе обществено обсъждане на нуждата от поемане на дългосрочен дълг от Фонд „ФЛАГ“

   490  Новини

Обществено обсъждане на нуждата от поемане на дългосрочен дълг от страна на Община Димитровград в размер на 460 000 лева бе проведено снощи. То бе свикано от кмета на Община Димитровград Иво Димов, като поканата бе отправена към всички граждани, обществени организации и юридически лица с регистрация и осъществяващи дейност на територията на Община Димитровград.

Кредитът ще бъде изтеглен от Фонд „ФЛАГ“ при най-нисък лихвен процент за погасяване на задължение към Община Хасково, съгласно сключено споразумение. То е формирано поради констатирани през 2015 г. нередности при възлагане от страна на Община Хасково на обществена поръчка по изграждане на Регионалното депо за отпадъци край село Гарваново. Депото бе изградено по проект за над 28 млн. лева, отпуснати по Оперативна програма „Околна среда“, в който водеща бе Община Хасково. По-голяма част от парите тогава осигурени бяха по линия на Европейския фонд за регионално развитие и чрез национално съфинансиране. Принос дадоха и Община Димитровград и Община Минерални бани. 

Снощи кметът Иво Димов коментира, че Община Димитровград няма отношение по ревизираните обществени поръчки на Община Хасково. Въпреки това като партньор е заставена да плаща солидарно с Минерални бани за констатираните грешки. 

“Трябва да предприемем необходимите мерки. Иначе рискуваме да запорират сметките на Общината”, предупреди Иво Димов. Решението да ползва кредит от Фонд „ФЛАГ“ кметът мотивира с изключително ниските лихви по отпусканите за общините кредити. 

свали като .pdf