Община Димитровград прави всичко необходимо по проблема с откритата в някои села алфа-активност в питейната вода

   448  Новини

“Държа да подчертая, че криза с водата няма. Има повишена алфа активност в десет села. Предстои да се направят изследвания на радионуклеидите, на базата на които да се изчисли индикативната доза, която е и окончателна". Това каза кметът на Община Димитровград Иво Димов, който тази сутрин проведе среща с кметовете на десет населени места от общината.  

С писмо от вчера следобед РЗИ-Хасково издаде предписание за провеждане на задължителни хигиенни и противоепедимични мерки за селата Крум, Ябълково, Сталево, Скобелево, Бодрово, Горски извор, Черногорово, Воден, Радиево и Крепост. Там са установени несъответствия по показател обща алфа-активност във водата. Направена е организация за уведомяване на населението и осигуряване на бутилирана вода и питейна такава от водоноски от регламентирани водоизточници за приготвяне на храна в детските градини и училища в съответните населени места. 

На срещата присъстваха всички институции, имащи отношение по възникналия казус, както и директорите на двете детски градини в селата Черногорово и Горски извор. А също така тримата директори на училища в селата Крепост, Ябълково и Радиево. Още днес в училищата и детските градини ще бъдат доставени диспенсъри с минерална вода за пиене. 

Управителят на “В и К-Димитровград” инж. Петко Ангелов обясни, че и през септември м.г. са правени допълнителни изследвания. Тогава те са показали, че общата идикативната доза отговаря на стандартите. Очаква се и сега контролните проби да са под нормата. 

“Следим качеството на водата постоянно и изчакваме контролните стойности. От днес вече две водоноски по график ще обслужват шест населени места. В останалите ще бъде доставена бутилирана минерална вода", обясни Ангелов. По време на срещата Иво Димов допълни, че още вчера след получените предписания от РЗИ е водил разговори с кметовете на Пловдив, Стара Загора, Първомай и други градоме за предоставяне на водоноски, които да обслужват населението в посочените села.

Към момента е регистрирано завишено съдържание на уран в водата на димитровградското село Върбица. Там още от петък, миналата седмица, РЗИ-Хасково издаде предписание за ограничаване на водоползването за питейни нужди. Констатирана е и повишена алфа-активност в още пет села от Община Димитровград, съобщи главният държавен здравен инспектор д-р Ангел Кунчев. Затова със заповед на РЗИ-Хасково за Скобелево, Крум, Ябълково, Сталево и Бодрово ще се ограничи ползването на вода за пиене и готвене до изчисляване на индикативната доза. Кметът на Община Димитровград Иво Димов вече предприема мерки за осигуряване на питейна вода на населението от посочените населени места.

свали като .pdf