Община Димитровград набира кандидатстващи проекти за озеленяване и обновяване на междублокови пространства

   787  Новини

Кандидатстващи проекти за озеленяване и обновяване на междублокови пространства на територията на Димитровград обявява Община Димитровград. За всеки одобрен осигурено ще бъде финансиране до 5 000 лева. Заявления ще се приемат до 31 август т.г., включително, в сградата на Общината, гише „Деловодство“.

Общинска комисия ще оцени подадените проекти и извърши класиране съобразно утвърдени критерии. Замисълът е да се подобри и опази градската среда, както и подобри естетичния вид в междублоковите пространства. 

Право на участие в конкурса имат гражданите с регистрирани по закон етажни собствености. Нужно е предоставяне на проектно предложение с точна количествено-стойностна сметка за предвидените дейности, както дали е включен процент самоучастие, което допълнително увеличава шансовете за успех.

Финансирани могат да бъдат дейности по почистване и възстановяване на неподдържани терени. А също така озеленяване, създаване на зони за отдих в междублокови пространства, монтаж на беседки, пейки, кошчета за отпадъци, детски съоръжения. Допустимо е и изграждане на спортни съоръжения и паркова мебел. 

свали като .pdf