Обществено обсъждане за две емблематични сгради в Димитровград се проведе днес

   782  Новини

Публично обсъждане за поемане на дългосрочен общински дълг за основно обновяване, ремонт и реконструкция на Културен дом "Химик" и Общински драматичен театър "Апостол Карамитев" обсъдиха днес заместник-кмета на община Димитровград Яшо Минков и главният финансист Татяна Ванчева с граждани. Кредитите са за финансиране на общинската част по два проекта, получили безвъзмездна финансова помощ в размер на 85% от стойността на проекта от  ОП „Региони в растеж” 2014-2020. Средствата по проекта за реновирането на Културен дом "Химик" са 3 719 102.21лв., от които безвъзмезната финансова помощ е 3 161 237лв., а предмет на днешното обсъждане бяха останалите 557 865лв., които общината ще тегли под формата на кредит от ДЗЗД "Фонд за устойчиви градове" - Фонд за градско развитие Юг. За обновяването на ОДТ "Апостол Карамитев" средствата по проекта са 2 454 455.23лв., от които безвъзмезното финансиране по ОП "Региони в растеж" е 2 086 287лв., а 368 168лв. са тези, които Община Димитровград трябва да осигури като съфинансиране чрез обсъждания кредит от Фонда за устойчиво градско развитие. На публичното обсъждане в зала "Гросето" бяха разяснени параметрите на кредитите, срокът за погасяването им, който е до 102 месеца и осреднената годишна лихва от 1.04%.

Драматичен театър "Апостол Карамитев" ще претърпи сериозно преобразяване, което ще включва подмяна на подовата настилка, отоплителна инсталации, осветлението, сцената и седалките. Ел. инсталацията и водопровода също ще бъдат подменени, като крайната цел е театърът да се превърне в забележителен модерен културен център.

При реставрацията и ремонта на Културен дом "Химик", включително и прилежащите към него площи ще бъде извършен цялостен ремонт на киносалона и превръщането му в многофункционална зала за театрални представления, концерти, конференции и др. Ще бъдат подменени столовете, предвижда се работа по стените, ново сценично осветление, ремонт на пода. Запазва се окачения таван, който ще бъде почистен и преобоядисан, както и всички архитектурни орнаменти по стените, балкона и портала на сцената, както и във фоаето на първия етаж. Стенописът, който се намира там ще бъде съхранен и запазен.

 
свали като .pdf