На публичен дебат подложен бе изготвения Общ устройствен план на Община Димитровград

   425  Новини

На публичен дебат подложен бе изготвения наскоро Общ устройствен план на Община Димитровград. Обществено обсъждане по темата бе насрочено за 25 ноември.

На срещата в зала „Гроссето“ поканени бяха всички заинтересовани физически и юридически лица, желаещи да участват в общественото обсъждане на Общия устройствен план на Община Димитровград ведно с Доклад за екологична оценка с всички приложения към разработките на плана и доклада.
 
Новият Общ устройствен план се възприема като изключително важен документ. Още повече, че предоставя насоки за развитието на града за 20 години напред. Преди време Община Димитровград спечели проект с целево финансиране в размер на 142 650 лв. Сумата бе предоставена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството като безвъзмездна помощ за разработка на плана.

свали като .pdf