Обновено междублоково пространство и мобилно приложение реализираха по проект в Димитровград

Обновено междублоково пространство и мобилно приложение реализираха по проект в Димитровград

Напълно обновено ново междублоково пространство, в зоната на Централна градска част и мобилно приложение за полезна туристическа информация представиха днес на заключителната пресконференция по проект  „Съвместни дейности за възстановяване на привлекателността на трансграничната зона – (More Attractive)“.

Кметът на община Димитровград Иво Димов подчерта важността на проекта за дообогатяване на туристическата привлекателност на града и уникалността на Централната му градска част. Благодари на партньорите от община Узюнкьопрю за успешната работа и припомни, че това партньорство има своите осем годишни отношения, с няколко реализирани проекта. По проекта  е създадена и специализирана платформа за безплатна туристическа, културна и полезна информация за смарт устройства, използващи Android>4.4.2 и IOS>7. Има създаден сайт: www.moreattractive.eu , от които потребителите могат да набират полезна информация за исторически и културни обекти, туристически атракции и събития, музеи и културни институции, ЖП гари и автобусни спирки, държавни служби и институции. Мобилното приложение “More Attractive” бе представено от координатора по проекта г-жа Женя Христова. „Мобилното приложение е безплатно, с основен език английски с опция да бъде променен на български или турски. Предвиден е административен достъп от служителите на общината, за да може да бъде актуализирана информацията в него.”, каза Христова.

„Проекта се финансира по програма Интеррег-ИПП за трангранично сътрудничество България-Турция 2014-2020, по който община Димитровград си партнира с турската община Узункьопрю. Проект № CB005.2.21.052   „Съвместни дейности за възстановяване на привлекателността на трансграничната зона – (More Attractive)“ има за цел да даде тласък на развитието на устойчивия туризъм в Тракия и да надгради сравнителните преимущества и туристическата привлекателност в двете общини. Стойността на Проекта възлиза на 490 314.84 евро, от които Европейското финансиране е 416 767.61 евро, а националното съфинансиране 73 547.23 евро. Дейностите по проекта, които ще бяха изпълнени в община Димитровград са за 246 хил.евро.”, каза заместник-кметът Яшо Минков. В пресконференцията участваха координаторите и представители на община Узункьопрю г-жа Айше Белгин и г-н Хюсеин Йозкан, а онлайн се присъедини и кметът на общината г-жа Йозлем Беджан. Турските партньори отчетоха своята работа и създаването на „Син воден парк”, по който са извършени строителни дейности и диги по поречието на реката, където хората да могат да се наслаждават на гледките и да живеят в една по-привлекателна среда.

След пресконференцията участниците се запознаха на място с извършените ремонтни дейности и подобрения в междублоковото пространство, обект на интервенция по проекта. В рамките на изпълнението му е извършено преустройство и изграждане на пространството в централната градска част, съществен елемент от Културен маршрут на Съвета на Европа „АТРИУМ“. Върху обхват от 3 859 м2 в пространството зад блок 1 на бул.България е обособена нова паважна алеина мрежа, изградена открита детска площадка за деца от 3 до 12г. с пясъчник като самостоятелен елемент за игра, площадка за стрийт фитнес обзаведена с три различни мултифункционални тренажора и тенис на маса за ползватели над 12г., разположени върху ударопоглъщаща настилка. В източната част на пространството е монтирана дървена беседка, а алеите до нея са изградени от цепнат камък на тревна фуга. Подменени са остарелите и амортизирани елементи на градската среда – пейки и кошчета за отпадъци. Подменени са осветителните тела с нови енергоспестяващи – двойни и единични, идентични с тези на централната пешеходна зона. Изградена е система за видеонаблюдение на междублоковото пространство. Засадена е нова декоративна растителност на подходящи места, която да дообогати пространствата и е изградена автоматична поливна система за зелените площи. На място кметът на общината Иво Димов демонстрира, как чрез QR кода с телефон посетителите могат да ползват достъпната туристическа информация от мобилното приложение.

Заместник-областният управител на Област Хасково Митко Петров, който също участва в срещите поздрави двете общини за доброта съвместна работа и подчерта, че община Димитровград е община за пример в работата по проекти и подобряването на градската среда.

Последна промяна: 13:39:54, 22 януари 2021

Още новини

Конкурс за подкрепа на книгоиздаването обяви общината

126

На основание Наредба №41 за реда и условията за финансово подпомагане на книгоиздаването в Община Димитровград, приета с Решение №464/22.12.2016г. на Общински съвет – Димитровград   ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД   ОБЯВЯВА   конкурс за финансово подпомагане на книгоиздаването в община Димитровград за 2021 година   Финансова подкрепа за книгоиздаване се предоставя…

Община Димитровград Обявява процедура за подбор на здравен медиатор

86

О Б Я В Л Е Н И Е   Община Димитровград Обявява процедура за подбор на здравен медиатор     Необходими документи: Автобиография Мотивационно писмо Копие от диплома за завършено средно образование Заявление по образец Декларация по образец   Образец на заявлението и декларацията могат да се получат  в…

Тържествено честваха Националния празник в Димитровград

126

Националният празник на Република България и 143 от Освобождението почетоха тържествено днес на пл.България множество димитровградчани. Празникът започна с вдигане на националния флаг под звуците на химна и военни почести. Ритуалът бе изпълнен съгласно военния протокол с участието на военна рота, официални лица и десетки граждани. Кметът на община Димитровград…

Към всички новини