КОНКУРС ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ХИМН НА ДИМИТРОВГРАД

   1295  Новини

ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

 

 

На основание Решение №396/29.09.2016г. на Общински съвет – Димитровград  

и във връзка със Заповед № РД-06-1509/14.10.2016г.

на Кмета на Община Димитровград

по повод честването на 70 години от създаването на града

 

ОБЯВЯВА

 

КОНКУРС ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ХИМН НА ДИМИТРОВГРАД

 

I. Етапи в провеждането на конкурса:

1. Избор на текст:

Текстовете за химн на Димитровград трябва да бъдат специално подготвени за целта като темата да засяга миналото, настоящето и бъдещето на Димитровград и да подчертава уникалността на града.

Срок за подаване на текстовите творби за химн на Димитровград: от 01.11.2016г. до 31.12.2016г.

Адрес за изпращане на текстове: гр. Димитровград, бул. „Г.С.Раковски” №15 или на имейл адрес: obshtina@dimitrovgrad.bg.

При изпращане на текстовете, авторът трябва да посочи своето име, възраст, местоживеене, телефон за контакти и електронен адрес.

След изтичане на срока, комисията до 15.01.2017г. излъчва едно предложение за създаване на музика по него и го обявява на интернет страницата на община Димитровград и в Съюза на композиторите и Съюза на българските музикални и танцови дейци, както и в националните електронни медии.

ПРОТОКОЛ

Списък

Предложение за текст на Атанас Капралов

Предложение за текст на Петко Каневски

Предложение за текст на Милка Пиналска

 

 

2. Избор на музика за химн на Димитровград:

Предложенията за музика на химна трябва да бъдат в нотно изписване за клавир, глас и демо запис, включващ цялостния вариант – посочения от комисията текст и създадената музика към него.

Срок за подаване на музикалните творби за химн на Димитровград: 15.01.2017г. до 15.04.2017г.

Адрес за изпращане на музикалните творби на СD: гр. Димитровград, бул. „Г.С.Раковски” №15. При изпращане на творбите, авторът трябва да посочи своето име, възраст, местоживеене, телефон за контакти и електронен адрес.

 

3. До 30 април 2017г. комисията излъчва три предложения за химн на Димитровград.

Изпратените текстове, CD, музика и др. материали не се връщат.

 

4. Предложенията на комисията се подлагат на обществено обсъждане в срок до две седмици след излизане на предложенията;

 

                    II. Награден фонд за класирания текст и музиката към него за химн на Димитровград:

                   -  за класирания текст на химна – 1 500 лева.

                    -  за класираната музикалната част на химна – 2 000 лева.

 

 

За справки: тел. 0391/ 68280, 68282 или 0885 06 03 08

 

свали като .pdf