КОНКУРС ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ХИМН НА ДИМИТРОВГРАД

   818  Новини

ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

 

 

На основание Решение №396/29.09.2016г. на Общински съвет – Димитровград  

и във връзка със Заповед № РД-06-1509/14.10.2016г.

на Кмета на Община Димитровград

по повод честването на 70 години от създаването на града

 

ОБЯВЯВА

 

КОНКУРС ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ХИМН НА ДИМИТРОВГРАД

 

I. Етапи в провеждането на конкурса:

1. Избор на текст:

Текстовете за химн на Димитровград трябва да бъдат специално подготвени за целта като темата да засяга миналото, настоящето и бъдещето на Димитровград и да подчертава уникалността на града.

Срок за подаване на текстовите творби за химн на Димитровград: от 01.11.2016г. до 31.12.2016г.

Адрес за изпращане на текстове: гр. Димитровград, бул. „Г.С.Раковски” №15 или на имейл адрес: obshtina@dimitrovgrad.bg.

При изпращане на текстовете, авторът трябва да посочи своето име, възраст, местоживеене, телефон за контакти и електронен адрес.

След изтичане на срока, комисията до 15.01.2017г. излъчва едно предложение за създаване на музика по него и го обявява на интернет страницата на община Димитровград и в Съюза на композиторите и Съюза на българските музикални и танцови дейци, както и в националните електронни медии.

 

2. Избор на музика за химн на Димитровград:

Предложенията за музика на химна трябва да бъдат в нотно изписване за клавир, глас и демо запис, включващ цялостния вариант – посочения от комисията текст и създадената музика към него.

Срок за подаване на музикалните творби за химн на Димитровград: 15.01.2017г. до 15.04.2017г.

Адрес за изпращане на музикалните творби на СD: гр. Димитровград, бул. „Г.С.Раковски” №15. При изпращане на творбите, авторът трябва да посочи своето име, възраст, местоживеене, телефон за контакти и електронен адрес.

 

3. До 30 април 2017г. комисията излъчва три предложения за химн на Димитровград.

Изпратените текстове, CD, музика и др. материали не се връщат.

 

4. Предложенията на комисията се подлагат на обществено обсъждане в срок до две седмици след излизане на предложенията;

 

                    II. Награден фонд за класирания текст и музиката към него за химн на Димитровград:

                   -  за класирания текст на химна – 1 500 лева.

                    -  за класираната музикалната част на химна – 2 000 лева.

 

 

За справки: тел. 0391/ 68280, 68282 или 0885 06 03 08

 

свали като .pdf