Конкурс за озеленяване на междублоковите пространства обяви общината

Конкурс за озеленяване на междублоковите пространства обяви общината

За десета поредна Община Димитровград обявява конкурс за набиране на проекти от граждани за озеленяване и благоустрояване на междублокови пространства и градинки. Гражданската инициатива се финансира от общината с бюджет до 5000лв. за всеки одобрен проект. Срокът за подаване на предложенията е до 15.09.2020г.,  след което в 10 дневен срок ще бъдат съобщени одобрените проекти. Целта на конкурса е да бъде подобрена естетически градската среда  на междублоковите пространства и гражданите да бъдат съпричастни към опазването й. Предложените проекти трябва да отговарят на следните изисквания: да подобряват качеството на живот и жизнената среда и да повишават привлекателността на града. Условие за участие в конкурса е гражданите да са регистрирани по Закона за управление на етажната собственост.

 Необходими документи за кандидатстване са:

1.   Формуляр за участие /по образец/

1. Проектно предложение с количествено-стойностна сметка

 

 Проектното предложение трябва да включва:

· Подробно описание на дейностите по проекта;

· Количествено-стойностна сметка на предвидените в проекта дейности

· Схема/чертеж на междублоковото пространство с отбелязани места на извършване на предвидените дейности (места за залесяване, разположение на детски съоръжения и др.)

· Снимков материал на съществуващото положение

Дейностите по проектите, които ще бъдат финансирани могат да включват благоустрояване под формата на: почистване и възстановяване на неподдържани терени, озеленяване, създаване на зони за отдих в междублокови пространства, монтаж на беседки, пейки, кошчета за отпадъци, детски съоръжения, спортни съоръжения и др. паркова мебел. Недопустими за финансиране дейности са: подмяна на настилки около жилищни сгради, изграждане на паркинги и др. строителни дейности.

Попълнените формуляри за участие със съответните проекти се представят на адрес: Община Димитровград, гр. Димитровград 6400, бул. “Г.С.Раковски” № 15 или на място на гише № 1 “Деловодство” в плик с надпис: „Конкурс за приветлива градска среда 2019г.”Оценяването се извършва от комисия, назначена със Заповед на Кмета на Община Димитровград. Най-добрите проекти от предложените ще бъдат финансирани от Общината на стойност до 5 000 лв. за всеки проект. Финансовите средствата ще бъдат предоставени от Община Димитровград на домоуправителите след приключване и одобрение на дейностите по проектите, и отчитане с необходимите документи.

Критерий за оценяване и класиране на проектите:

1. Брой потребители

 -  до 20 души – 2 точки

 - от 20 до 40 души – 5 точки

 - над 40 души – 10 точки

 

2. Съфинансиране (участие на потребителите със собствени средства)

- от 1% до 10% от стойността на предвидените разходи – 2 точки

- от 10% до 20% от стойността на предвидените разходи – 5 точки

- повече от 20% от стойността на предвидените разходи – 10 точки

 

3. Устойчивост на проекта:

- висока – 10 точки

- средна – 5 точки

- ниска – 2 точки

 

4. Подходящо местоположение

- допустимо отстояние от жилищни сгради - 5 точки

- допустимо отстояние от главни булеварди - 5 точки

-неподходящо местоположение - 0 точки

 

За допълнителна информация - тел. 68 271 

отдел„Инвестиционна дейност, околна среда и води”.

Файлове:

Последна промяна: 15:56:14, 22 юли 2020

Още новини

ГЕРБ с дарение за хората от засегнатите села

655

Трапезна вода от по 5л. дарение от ПП ГЕРБ се раздава на хората в засегнатите населени места в община Димитровград. Водата пристигна с тир натоварен с 4080 бутилки вода от по 5л. осигурени за жителите на засегнатите села. За решението да бъде дарена вода за хората в кризистната ситуация съобщи…

Възстановено е водоснабдяването на 10 населени места в общината

81

Възстановено е водоподаването към 10 населени места в община Димитровград от днес в 11ч. Това съобщи след излязли резултати без замърсяване на водата от направени проби от трите водовземания от селата Брод, Злато поле и Райново, които осигуряват вода на населените места в община Димитровград от ляв бряг на река…

Допълнително 10 работни дни платен отпуск за педагогическите специалисти в детските градини

180

Учителите и всички педагогически специалисти в детските градини в община Община Димитровград ще получат допълнително 10 работни дни платен отпуск над договорените по Колективния трудов договор сключен между синдикатитите и работодателските организации. Решението на местната власт е регламентирано с подписан Анекс към КТД от кмета на обищната Иво Димов, председателя…

Към всички новини