Конкурс за облагородяване на междублокови пространства

Конкурс за облагородяване на междублокови пространства

ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ОБЯВЯВА:

 

 

 

            Конкурс за набиране на проекти от граждани за озеленяване и благоустрояване на междублокови пространства и градинки.

            Срок за подаване на проекти – до 31.08.2021г.

            Срок за одобрение на проектите – 10 дни след изтичане срока на обявата.

 

Цел на конкурса:

 • подобряване и опазване на градската среда
 • подобряване естетичния вид на междублоковите пространства
 • ангажиране на гражданите в опазването на зелените площи в града

 

Предложените проекти трябва да отговарят на следните изисквания:

 1. Подобряват качеството на живот и жизнената среда
 2. Повишават привлекателността на града

 

Условие за участие:

      Условие за участие в конкурса е гражданите да са регистрирани по Закона за управление на етажната собственост.

 

Начин на кандидатстване и оценяване

      Необходими документи за кандидатстване:­

1.   Формуляр за участие /по образец/

 1. Проектно предложение с количествено-стойностна сметка

 

          Проектното предложение трябва да включва:

 • Подробно описание на дейностите по проекта;
 • Количествено-стойностна сметка на предвидените в проекта дейности
 • Схема/чертеж на междублоковото пространство с отбелязани места на извършване на предвидените дейности (места за залесяване, разположение на детски съоръжения и др.)
 • Снимков материал на съществуващото положение

Дейностите по проектите, които ще бъдат финансирани могат да включват благоустрояване под формата на: почистване и възстановяване на неподдържани терени, озеленяване, създаване на зони за отдих в междублокови пространства, монтаж на беседки, пейки, кошчета за отпадъци, детски съоръжения, спортни съоръжения и др. паркова мебел.

Недопустими за финансиране дейности са: подмяна на настилки около жилищни сгради, изграждане на паркинги и др. строителни дейности.

 

 Попълнените формуляри за участие със съответните проекти се представят на адрес: Община Димитровград, гр. Димитровград 6400, бул. “Г.С.Раковски” № 15 или на място на гише № 1 “Деловодство” в плик с надпис: „Конкурс за приветлива градска среда 2021г.”

Оценяването се извършва от комисия, назначена със Заповед на Кмета на Община Димитровград. Най-добрите проекти от предложените ще бъдат финансирани от Общината на стойност до 5 000 лв. за всеки проект. Финансовите средствата ще бъдат предоставени от Община Димитровград на домоуправителите след приключване и одобрение на дейностите по проектите, и отчитане с необходимите документи.

Критерий за оценяване и класиране на проектите

 1. Брой потребители

 -  до 20 души – 2 точки

 - от 20 до 40 души – 5 точки

 - над 40 души – 10 точки

 

 1. Съфинансиране (участие на потребителите със собствени средства)

- от 1% до 10% от стойността на предвидените разходи – 2 точки

- от 10% до 20% от стойността на предвидените разходи – 5 точки

- повече от 20% от стойността на предвидените разходи – 10 точки

 

 1. Устойчивост на проекта -10 точки:

 

 1. Подходящо местоположение

- допустимо отстояние от жилищни сгради и улици с интензивно движение  - 5 точки

-неподходящо местоположение - 0 точки

 

За допълнителна информация - тел. 68 271

отдел„Инвестиционна дейност, околна среда и води”

 

 

Последна промяна: 11:53:23, 17 юни 2021

Още новини

Кмета Иво Димов с питания към РИОСВ и ТЕЦ "Марица-3" за замърсяването на въздуха над Димитровград от края на миналата седмица

53

Кметът на община Димитровград Иво Димов изпрати днес писма с въпроси до РИОСВ - гр.Хасково и ТЕЦ "Марица-3" АД Димитровград във връзка с отчетените неколкократно превишения на алармените прагове за концентрация на серен диоксид във въздуха над Димитровград, свързани с възобновяване работата на ТЕЦ „Марица-3”. В писмата се казва, че са…

Д-р Алдин Карагьозов е спечелелият конкурса за управител на болницата

170

Д-р Алдин Карагьозов е спечелелият за управител на димитровградската болница след проведена процедура за конкурс за възлагане управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение „Света Екатерина” - Димитровград”  ЕООД, гр. Димитровград. Днес д-р Карагьозов защити своята програма за развитие на здравното заведение пред комисията по избора, излъчена от Общинския съвет,…

Кмета с настояване пред министър Комитова да бъде завършен пътя за Стара Загора

168

Кметът на община Димитровград Иво Димов настоява пред Министъра на регионалното развитие и благоустройството Виолета Комитова да бъдат завършени строителните дейности по ремонта на пътя за Стара Загора, който обхваща и мостта над река Марица. Настояването на Димов е да бъде положен и последния износоустойчив пласт асфалт, за да не се…

В четвъртък ще е ограничено движението по улицата под моста

70

В четвъртък /29.07.2021г./ от 08:00 до 17:00 часа няма да може да се ползва улицата под моста до Водната кула. Участъкът, който ще бъде затворен е от кръстовището с ул."Ем.Станев" до кръстовището с ул."Първи май". Ограничаването на движението по нея се налага заради подвързване на ВиК дейности във връзка с…

Към всички новини