Kонкурс за финансово подпомагане на книгоиздаването в община Димитровград за 2022 година

Kонкурс за финансово подпомагане на книгоиздаването в…

На основание Наредба №41 за реда и условията за финансово подпомагане на книгоиздаването в Община Димитровград, приета с

Решение №464/22.12.2016г. на Общински съвет – Димитровград

 

ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

 

ОБЯВЯВА

 

конкурс за финансово подпомагане на книгоиздаването в община Димитровград за 2022 година

 

Финансова подкрепа за книгоиздаване се предоставя в следните области:

1. Област художествена литература – стихосбирка, роман, сборник разкази, драматургия, книга за деца;

2. Област литературознание – литературна история, монография, литературна критика;

3. Област история, културология, краезнание – историческо изследване, краеведско изследване с приоритет изследвания, засягащи димитровградския регион, издания за личности с принос за културния облик на града и общината.

Право да кандидатстват за финансова подкрепа имат:

1. Физически лица;

2. Народни читалища и юридически лица с нестопанска цел.

Кандидатите следва да отговарят на следните условия:

1. За физическите лица – да имат адресна регистрация по постоянен адрес на територията на община Димитровград;

2. За народните читалища и юридическите лица с нестопанска цел – да имат седалище и адрес на управление на територията на община Димитровград;

3. Да не са подпомагани финансово по същата Наредба през последните две години;

4. Да нямат присъдена друга местна или национална финансова подкрепа за проекта, с който кандидатстват;

5. Един кандидат не може да кандидатства с повече от един проект;

6. Не се отпускат средства за преиздаване на вече издадени творби;

7. Не се финансират разходи за представяне, рекламиране и книгоразпространение на изданието.

 

В рамките на обявения конкурс кандидатите подават документи в Общинска администрация - Димитровград, бул. „Г. С. Раковски” 15, Център за административни услуги на Община Димитровград, гише № 1 като предложенията трябва да съдържат:

1. Заявление за кандидатстване (по образец);

1. Ръкопис на проекта за издаване на хартиен, а при възможност и на електронен носител;

2. Кратка анотация на произведението, с което се кандидатства;

3. Творческа биография на кандидата;

4. Нотариално заверено пълномощно – в случай, че предложението за участие не се подава от автора или негов законен представител;

5. Декларация от кандидата, че проектът, с който кандидатства в конкурса не е издаван и не е получавал друга местна или национална финансова подкрепа през последните две години;

6. Бюджет на проекта – оферта от издателство, съдържаща техническите параметри, тираж и проектостойност за издаване на книгата;

7. Очаквана финансова подкрепа от община Димитровград.

 

Краен срок за подаване на документите за кандидатстване с проектите за финансово подпомагане – 30 юни 2022г.

 

 

 

За справки: тел. 0391/ 68282

 

Файлове:

Последна промяна: 15:01:07, 31 Май 2022

Още новини

Четвърто за сезона пръскане против кърлежи и комари

24

През настоящата седмица Община Димитровград планира да извърши обработка на тревни площи против кърлежи, а в началото на следващата седмица предстои дезинсекция срещу имаго и ларви на комари на улични дървета, храсти и зелени площи – IV етап. Предварително определените дати са: 19.08.22г.(петък), 20.08.22г.(събота) и 21.08.22г.(неделя) – обработка на тревни…

Басейн "Химик" ще затвори във вторник и сряда за профилактика

18

На 16 и 17 август 2022г. басейн "Химик" ще бъде затворен, за да му бъде извършена профилактика. Любителите на водните спортове могат да заповядат отново на 18.08.2022г. (четвъртък) когато съоръжението отново ще работи с редовното си работно време от 10.00 до 19.00ч. всеки ден. За десета поредна година цените на…

Община Димитровград обявява прием на документи за длъжността "Социален асистент"

168

Със Заповед № РД-01-2517 от 31.12.2020г. на изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане е дадено предварително одобрение за създаване на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ в Община Димитровград. „Асистентска подкрепа” е специализирана социална услуга, която включва подкрепа от асистент за: самообслужване, движение и придвижване, промяна и поддържане на позицията на…

Одобрени са два инфраструктурни проекта на община Димитровград

588

Два инфраструктурни проекта на община Димитровград на обща стойност 2 363 480лв. ще бъдат финансирани със средства от държавния бюджет за изграждане на обекти за линейна техническа инфраструктура - общинска пътна и улична мрежи и ВиК инфраструктура от компетентността на МРРБ. 1 822 000лв. с ддс са предвидени за изграждането…

Към всички новини