Кметът участва в работни срещи по Мониторинга на Комитета на местните и регионални власти

Кметът участва в работни срещи по Мониторинга на Комитета на местните и регионални власти

Кметът на община Димитровград и зам.председател на Националното сдружение на общините в Република България Иво Димов участва днес в онлайн конферентни срещи по Мониторинга на Комитета на местните и регионални власти към Съвета на Европа (КМРВЕ) по прилагане на Европейската харта за местно самоуправление (ЕХМС) в България, 2020 – 2021 г. Предстоящият мониторинг на 14 и 15 декември 2020 г. е трети поред за страната ни, който следва да провери напредъка на България по препоръките от предходния доклад. Предходните два са проведени през 1997-1998 г. и 2010-2011 г. Конгресът на местните и регионални власти към Съвета на Европа осъществява мониторинг на местната и регионална демокрация в своите 47 държави – членки. В резултат на мониторинговите мисии Конгресът изготвя доклади за състоянието на местната и регионална демокрация в съответната държава, съпроводени с препоръки за пълноценното прилагане на ЕХМС. Значението на тези доклади и препоръките по отношение на местното самоуправление е аналогично с ролята на оценките и препоръките на Венецианската комисия по отношение сферата на Конституционното право. В доклада от последната мониторингова мисия за България, приет от КМРВЕ на редовната му сесия от 21.09.2011 г., е дадена е висока оценка за НСОРБ като утвърдена организация с подкрепата на всички местни власти, чиято роля в процеса на вземане на решения на национално ниво значително е нараснала. Делегацията на КМРВЕ ще се състои от г-жа Брайъни Рудкин, докладчик по местна демокрация, Великобритания; г-жа Ранди Мондорф, докладчик по регионална демокрация, Дания; г-жа Свитлана Перевертен, косекретар на Мониторинговия комитет; г-н Маркос-Коминос Хлепас, член на групата на независимите експерти по ЕХМС От страна на местните власти в България в срещата ще вземат участие председателя и заместник – председателите на УС на НСОРБ, членове на делегацията ни в КМРВЕ, председателя на УС на НАПОС. На посочените дати са планирани конферентни срещи и с народни председателя на НС, председателя на комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление; председателя на Конституционния съд; министъра на регионалното развитие и благоустройството; министъра на финансите; омбудсмана и председателя на Сметната палата. Дискусия, определени на база Доклада от 2011 г. ще коментират реформите и развитието на местното самоуправление в България в периода 2010 – 2020; финансово състояние на общините (съгласно член 9 от ЕХМС);  компетенции на асоциациите и взаимодействие с правителството: механизми за консултации с местните власти и техните асоциации по законодателни проекти, финансови и други въпроси, които ги засягат пряко; разпределение на компетенциите и отговорностите между общините и правителството; надзор над общините; условия за изпълнение на длъжността/ функциите на местни изборни представители и тяхната финансова компенсация; правна защита на местното самоуправление и достъп до национални съдилища; междуобщинско и трансгранично сътрудничество; предизвикателства пред местното самоуправление в България миграционна политика, участие на национални малцинства в обществения живот на местно ниво и т.н.); актуална информация относно изпълнението на Препоръка 310(2011) на Конгреса за местната и регионална демокрация в България; управление на санитарна криза COVID-19 (консултации с правителството и свободата да се вземат решение за ограничителните мерки).

Последна промяна: 15:57:31, 14 декември 2020

Още новини

52 са заявили до момента желание да засаждат дръвчета в инициативата "Алея на новия живот"

126

Родителите на 52 деца, родени в периода 21.02.2020г. – 28.02.2021г. са заявили до момента желание да засадят дръвче за своята рожба, част от екологичната инициатива „Алея на новия живот”, организирана от Община Димитровград за единадесета поредна година. От понеделник желаещите ще могат да получават своите дръвчета от разсадника на фирма "Неотитан" в парк "Марица".…

От понеделник ще се изплащат възнагражденията на членовете на СИК

243

Във връзка с проведените на 4 април 2021 г. избори за Народно събрание, община Димитровград уведомява членовете на секционните избирателни комисии, че изплащането на възнагражденията им ще започне от 11:00 часа на 19 април 2021 г. (понеделник) в зала Гросето, вход от към Ритуалната зала. Членовете на СИК/ПСИК е необходимо…

Иво Димов: "Усилията за възстановяване от пандемията трябва да имат силно социално измерение"

121

На 14 април се преведе дискусионна сесия, посветена на темата „Устойчивото местно икономическо развитие в Югоизточна Европа“, като сред основните говорители бе кметът на Димитровград Иво Димов, който е заместник-председател на УС на НСОРБ.   Той представи  работата на българските общини и опита на Димитровград за поддържане благополучието на гражданите…

Към всички новини