Кметът подписва днес Допълнителното споразумение по проекта за подмяна на отоплителните уреди

Кметът подписва днес Допълнителното споразумение по проекта за подмяна на отоплителните уреди

Кметът на община Димитровград Иво Димов подписва днес Допълнителното споразумение към Договора за безвъзмезна финансова помощ по проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Димитровград чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление". Сключването на Анекса е регламентирано действие в Договора за БФП и съблюдава договореностите между общината и управляващия орган, чрез които ще бъдат подкрепени същински инвестиционни мерки (доставка и монтаж на отоплителните уреди с екологични източници за отопление), насочени към основен източник на за­мърсяване с ФПЧ10, а именно битовото отопление. 

На базата на резултатите от мерките и дейностите от първи етап на проекта след приключването на изпълнението им, Бенефициентът представя на Управляващия орган на оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г." пакет отчетни документи. В първия етап бе реализирана разяснителна кампания, бяха проучени нагласите на населението, обследвани на място в домакинствата и изготвени анализи за прилагане на мерките за подмяна на отоплителните устройства. На основание дейностите от този първи етап се прави обосновано Предложение за определяне на параметри на втория етап. Представя се и Анализ на остойностяването на дейностите по втория етап от изпълнението на Проекта, както и документ (ако такъв е разработен) със средни/пределни цени за отопление за различните алтернативни форми на отопление при подмяна на устройство на дърва и въглища. Отчетите и документите, разработени при изпълнението са приети от Управляващия орган на Оперативната програма "Околна среда 2014-2020" без забележки и след днешното подписване на Допълнителното споразумение започват дейностите по Етап 2 от проекта.

Срокът за изпълнение на Проекта е 59 месеца. 

 

 

Последна промяна: 15:49:39, 04 юни 2021

Още новини

Допълнителни безплатни автобуси за Черешова задушница

65

На 19.06.2021г. (събота) ще отбележим Черешова задушница. Във връзка с възпоменанието община Димитровград осигурява допълнителени два безплатени автобуса до двата гробищни парка – Стар и Нов гробищен парк.От Общинското предприятие „Траурен обреден дом” са се погрижили двата гробищни парка да са готови за посещение на гражданите, които имат свои починали близки, сподели управителя…

Конкурс за облагородяване на междублокови пространства

87

ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ОБЯВЯВА:                   Конкурс за набиране на проекти от граждани за озеленяване и благоустрояване на междублокови пространства и градинки.             Срок за подаване на проекти – до 31.08.2021г.             Срок за одобрение на проектите – 10 дни след изтичане срока на обявата.   Цел на конкурса:…

Общинска програма за дигитализация на училищата представи кмета пред учители и директори

70

Кметът на община Димитровград Иво Димов, съвместно с екипа по програмата,  представи днес пред директори, учители по „информационни технологии” и учители, които прилагат в работата си високотехнологични решения в образованието новата общинска програма „Модернизация в системата на училищното образование чрез дигитални технологии” за 2021г . На срещата в зала „Гросето”…

Занимателна ваканция за деца от І и ІІ клас в библиотеката от понеделник

216

Занимателна ваканция за деца от І и ІІ клас в библиотеката от понеделник  От понеделник, 14 юни до 31 август, Градска библиотека „Пеньо Пенев” ще проведе пилотния си проект „Занимателна ваканция” за ученици от І и ІІ клас. Той има за цел да затвърди наученото от децата по част от…

Към всички новини