Кметът на Община Димитровград Иво Димов получи Етикет за иновации и добро управление

   415  Новини

Етикет за иновации и добро управление на местно ниво получи кметът Иво Димов. Призът му бе поднесен от министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Наков. Това се случи по време на XII-а Годишна среща на местните власти, която се провежда в Албена от 15 - 17 октомври 2017 г. 

Форумът се организира от Националното сдружение на общините в Република България и засяга актуални теми от работата на местните власти като общинската социална политика, устройството на територията и жилищната политика, околната среда и развитието на селските райони. В работата на срещата участват и министри и експерти от ресорните ведомства, както и такива от общините. Освен кметът на общината Иво Димов в Албена са и председателят на Общинския съвет Гергана Кръстева, зам. кметът Яшо Минков, секретарят на Общината Венета Стоименова, директорът на Дирекция "Европейски и национални програми и проекти, хуманитарни дейности" Диана Дончева и Клавдия Тончева - началник отдел "Инвестиционна дейност, околно среда и води".

Община Димитровград получава за четвърти път Етикет за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа. Етикетът е признание за успешно прилагане на принципите на добро демократично управление, качество на предоставяните публични услуги и добри практики при изпълнението на публичните политики. Въз основа на проучени политики в общините и анкетно проучване сред нейните граждани от независими експерти се определя степента на прилагане на принципите на добро управление. А именно - честно провеждане на избори, представителност  и гражданско участие; отзивчивост; ефикасност и ефективност; откритост и прозрачност; върховенство на закона; етично поведение; компетентност и капацитет; иновации и отвореност за промени; устойчивост и дългосрочна ориентация; стабилно финансово управление; човешки права, културно разнообразие и социално единство; отчетност. 
Признанието, което Община Димитровград получава, е и израз на доброто взаимодействие между местната, законодателната и изпълнителна власти.

свали като .pdf