Кметът Иво Димов подписа договор за реализиране на дейности по проект "Учи и работи - бъди активен"

   471  Новини

Договор  в Министерство на труда и социалната политика за стартиране на дейностите по проект "Учи и работи - бъди активен" подписа Кметът на Община Димитровград Иво Димов. 

В рамките на проекта ще бъдат проведени няколко информационни кампании с цел информиране на хората за условията и начина на включване във проекта, като ще бъдат обхванати почти всички населени места в общината. Не е нужно младежите, които могат да кандидатстват за обявените по проекта позиции, да са регистрирани в Бюрото по труда.

Проектът е на стойност 380 764,31 лв. и се реализира по Оперативна програма "Човешки ресурси", приоритетни оси "Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места". Предстои той да обхване 162 младежи до 29-годишна възраст. С изпълнението на заложените дейности ще се осигури достъп на младите хора до пазара на труда чрез повишаване на квалификацията им. Те ще бъдат индетифицирани, информирани, мотивирани, ориентирани и консултирани с цел активното им включване в трудова среда. 

След проведените обучителни дейности младежите ще придобият специалност "Озеленяване и цветарство", след което ще бъдат ангажирани за 6-месечен период от ОП "Благострояване", ОП "Траурен и обреден дом", "Нео-Титан" ООД и Община Димитровград. 

Периодът на осъществяване на дейностите по проекта е 18 месеца, а повече информация може да бъде получена на телефон: 0391/68 250.

свали като .pdf