Кметът Иво Димов подписа договор в размер на 5 185 000 лв. за обновяване на централна градска част

   437  Новини

Кметът на Община Димитровград Иво Димов днес подписа договор в размер на 5 185 000 лв. за обновяване на централната пешеходна градска част. Подписването на договора стана в Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Проектът се осъществява по оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020", процедурата за Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие и предвижда обновяване на пространството по бул. “България”. Проектът "Ремонт и реконструкция на пешеходна зона в централна граска част /бул. “България”/ - I етап” е с продължителност 24 месеца. Включва централната пешеходната зона на Димитровград, обхващаща 32 518 кв.м пространство между основните булеварди - „Г. С. Раковски“ и „Димитър Благоев“.

Основната пешеходна зона на Димитровград свързва жп гарата и автогарата с административния център на града. Зоната представлява представителен архитектурен ансамбъл, който съчетава в себе си много идеи на модернизма от първата половина на ХХ век, решен в естетиката на неокласицизма. Обектът попада в обхвата на недвижима културна ценност съгласно чл.58 от ЗКН и Заповед № РД9Д-0020/25.11.2010 г. на Министъра на културата. Ансамбълът е органично свързан на смислово, функционално и естетическо ниво с останалите части на града. Високата му стойност се определя от човешките по мащаб пространства и сдържаната им архитектура, напълно съизмерими с останалите зони на градската тъкан.

Проектната разработка ще обхване основен ремонт и реконструкция на всички елементи на пешеходната зона, а именно: Цялостно консервиране на пешеходните настилки; Осигуряване на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания; Оформяне на рекреационни зони и зони за обществено обслужване; Преосмисляне и приобщаване на пространствата под колонадите на жилищните блокове към зоната и насочване на пешеходния поток към тях; Преосмисляне на пространството около амфитеатъра; Реконструкция и обновяване на съществуващия фонтан; Подмяна на осветителните тела и осигуряване енергоспестяващо осветление, както и декоративно художествено осветление подчертаващо характерни пространства и детайли. Заложено е и засаждане на нови дървесни видове, храсти и цветя. А също така осигуряване на автоматична система за капково напояване на зелените площи.

В момента тече процедура за избор на изпълнител.

свали като .pdf