Кметът Иво Димов подписа договор по проект за предоставяне на почасови услуги на възрастни и лица с увреждания

   211  Новини

Днес Кметът на Община Димитровград г-н Иво Димов подписа с Министерството на труда и социалната политика - Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси, договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по спечелен от Общината проект "Звено за патронажна грижа - Димитровград" на стойност 312 357,16 лв.

Основен приоритет на проекта е развитие и повишаване на възможностите за подобряване качеството на живот на възрастни хора над 65-годишна възраст и лица с увреждания, включвайки и малките населени места на общината. За целта се създава Звено за патронажна грижа, в което ще работи екип от лекар, медицински сестри, социални работници, психолог, рехабилитатор и санитари. Те ще предоставят почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда. 

Екипът на Звеното ще извърши индивидуална оценка за идентифициране на специфичните нужди и потребности на всеки потребител. На базата на тази оценка ще бъдат предоставяни съответните услуги в домашна среда. Услугите ще включват медицинско обслужване, рехабилитация и психологическа подкрепа на целевите групи. Водещ принцип при изпълнението на дейностите по проекта ще бъде обвързването им със специфичните  нужди и потребности на лицата от целевите групи за преодоляване на социалната изолация и осигуряване на по-добри условия за живот. Основната цел на проекта е да се подобри качеството на живот и възможностите за преодоляване на социалната изолация на възрастните хора и лица с увреждания, включително с хронични заболявания и трайни увреждания чрез изграждане на капацитет и предоставяне на патронажна грижа.

Проектът предвижда предоставяне на почасови интегрирани мобилни здравно-социални услуги на 118 лица от целевите групи, като вида на услугите и броя часове ще бъдат определени индивидуално за всеки потребител в зависимост от идентифицираните нужди и потребности. Предвижда се той да стартира на 01.09.2019 г., като през първите три месеца ще се извършат ремонтни дейности на офиса на звеното, ще се стартира процедура по закупуване на специализиран автомобил и ще се извърши подбор и обучение на персонала на звеното. През третия месец ще започне приемането на документи на кандидатите да ползват почасовите здравно-социални услуги. Предоставянето на услугите ще стартира от началото на четвъртия месец и ще продължи в рамките на 12 месеца.

свали като .pdf