Кметът и зам.-председател на НСОРБ Иво Димов се срещна с г-н Карл-Хайнц Ламберц

   627  Новини

Кметът на Община Димитровград Иво Димов, който е и зам.-председател на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), участва днес в заседание на Управителния съвет на сдружението. Днес той проведе и работна среща с г-н Карл-Хайнц Ламберц, президент на Комитета на регионите на Европейския съюз.

След дискусионната част с г-н Ламберц, УС на НСОРБ излезе със свои становища по проекта на Националната здравна карта. Дадено бе мнение и за проекта на ЗИД на ЗМДТ за облагане на жилищни имоти в курортните селища, а също така по ЗИД на ЗУТ, касаещ промени в разпоредбите за поставяне и премахване на преместваеми обекти. Дебатиран в рамките на НСОРБ е и Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, относно изработване и одобряване на ПУП за обекти на техническата инфраструктура, разположени на територията на повече от една община. 

Иво Димов изложи аргумени за промени в закона по темата с оптимизиране работата на общините по одобряване на подробните устройствени планове, когато техническата инфраструктура на даден обект е разположен върху територията на повече от една община.

Днес Управителният съвет на НСОРБ обсъди и рамката за провеждане на Годишната среща на местните власти. Тя е планирана за времето от 1 до 3 октомври т.г.

свали като .pdf