Кмета Иво Димов с питания към РИОСВ и ТЕЦ "Марица-3" за замърсяването на въздуха над Димитровград от края на миналата седмица

Кмета Иво Димов с питания към РИОСВ и ТЕЦ "Марица-3" за замърсяването на въздуха над Димитровград от края на миналата седмица

Кметът на община Димитровград Иво Димов изпрати днес писма с въпроси до РИОСВ - гр.Хасково и ТЕЦ "Марица-3" АД Димитровград във връзка с отчетените неколкократно превишения на алармените прагове за концентрация на серен диоксид във въздуха над Димитровград, свързани с възобновяване работата на ТЕЦ „Марица-3”. В писмата се казва, че са постъпили многобройни сигнали и оплаквания от граждани в община Димитровград за замърсяване на въздуха в края на миналата седмица. В писмото до РИОСВ Хасково кмета на общината пише: 

"Предвид обществената значимост на създадената ситуация и нарастващото социално напрежение, съгласно функциите и задълженията Ви, като контролен орган, моля да ни уведомите за следното:

1.    Извършени ли са проверки от страна на РИОСВ-Хасково на емисиите на вредни вещества от точковите източници на ТЕЦ „Марица-3” АД и какъв е резултатът от извършените проверки?

2.    Каква е причината довела до наднормените имисии на серен диоксид в атмосферата?

3.    Какъв е вида на използваното гориво, отговоря ли неговото качество на изискванията за нормална работа на централата и излъчване на емисии в допустимите норми?

4.    Какво е технологичното състояние на използваните в централата електрофилнтри?

5.    Налице ли са проблеми с нормалното функциониране на сероочистващата инсталация?

6.    Какви са дадените от Вас предписания за преустановяване наднорменото излъчване на серен диоксид в атмосферата и изпълняват ли се тези предписания?

7.    Какви са предприетите от Вас действия, като компетентен контролен орган за налагане санкции за нанесените върху околната среда и човешкото здраве щети, или еветнуално спиране работата на централата до отстраняване на причините, водещи до наднормени емисии на вредни вещества в атмосферата?

            Уведомяваме Ви също, че въпреки липсата на отчетени наднормени стойностти на ФПЧ10 от АИС „Раковски”, след възобновяване работата на ТЕЦ „Марица-3” запрашеността във въздуха над Димитровград и околните населени места е чувствително и видимо завишена.

 

Предвид обществената ни ангажираност по опазване на човешкото здраве и околната среда, настояваме да ни уведомите в най-кратък срок по поставените по-горе въпроси и предприетите от Вас действия."

Към изпълнителния директор на дружеството ТЕЦ "Марица-3" кмета на община Димитровград отправя пет въпроса за регистрираното замърсяване, като акцентира на значимостта на проблема за опазване на здравето на гражданите и околната среда, Димов настоява за отговори в най-кратки срокове на поставените въпроси:

1.    Каква е причината довела до наднормените емисии на серен диоксид в атмосферата?

2.    Какъв е вида на използваното гориво, отговоря ли неговото качество на изискванията за нормална работа на централата и излъчване на емисии в допустимите норми?

3.    Какво е технологичното състояние на използваните в централата електрофилнтри?

4.    Налице ли са проблеми с нормалното функциониране на сероочистващата инсталация?

5.    Какви действия и мерки сте предприели за отстраняване на проблемите по нормалната работа на централата и за недопускане на последващи превишения на допустимите норми на концентрации на серен диоксид във въздуха над Димитровград?

Последна промяна: 10:54:45, 03 август 2021

Още новини

4175 ученика влязоха в училище Първия учебен ден в община Димитровград

114

На 15 септември 2021 година в община Димитровград училищният праг прекрачиха 4175 ученика разпределени в 199 паралелки.   За да се избегне струпването на много хора в дворовете на училищата, старта на новата учебна година в Димитровград ще се проведе само в присъствието на първокласниците и техните родители. Това е…

Настаняват първите потребители в Центъра за хора с деменция

88

Считано от 15 септември 2021г. стартира поетапното настаняване на първите потребители в Центъра за грижа за лица с различни форми на деменция , в който е осигурена среда, близка до семейната. Поетапното настаняване е съобразено с противоепидемичните мерки, които са задължителни за спазване н социалните институции, предлагащи услуги от резидентен…

Община Димитровград модернизира още пет детски градини

272

Община Димитровград продължава да подобрява интериорната среда в общинските детски заведения. Един от приоритетите на Общината в образователната сфера през последните пет години е инвестицията в модернизиране и обновяване на материалната база на детските градини. Ремонтните дейности са насочени към  освежаване на занимални, спални и подмяна на оборудване в кухните. През тази година…

Среща с директорите на училищата за готовността им за старта на учебната година проведе кмета

159

Кметът на община Димитровград Иво Димов проведе среща с директорите на училищата и културни институти на територията на общината за готовността им за започването на учебната година в условията на пандемията. Препоръка за кратки, с ограничен брой хора и на открито да са тържества за първия учебен ден, настоя кмета Иво Димов…

Към всички новини