Изменение на заповед № РД-06-364/23.03.2020г

Изменение на заповед № РД-06-364/23.03.2020г

ЗАПОВЕД

 

№ РД-06-411

гр. Димитровград, 08.04.2020 г.

 

 

На основание чл. 44, ал. 2 и чл. 44, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка  с чл.63, ал.2  от Закона за здравето, усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-I9 на територията на странатаq обявеното с Решение от 13.03.2020г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и Заповед № РД-01-107/07.04.2020г. на Директор РЗИ Хасково,

 

НАРЕЖДАМ:

 

Изменям моя заповед № РД-06-364/23.03.2020г., както следва:

  1. Отменя се точка 1.1.

„Считано от 00:00 часа на 24.03.2020г. забранявам използването на вендинг машини за кафе, напитки и пакетирани храни по улиците и в сгради. Машините да бъдат изключени от захранването и обозначени, че не функционират, като бутоните и отделенията за монети да са закрити и обезопасени.”

  1. Създава се нова точка 1.3.

Собствениците на вендинг машини за кафе, напитки и пакетирани храни  да предприемат необходимите действия по редовна дезинфекция на машините - бутони, отделения за монети и всички други повърхности, които са в контакт с ръцете на потребителите.

 

Настоящата заповед да се обяви публично, чрез публикуване на интернет страницата на Община Димитровград.

Срокът и обхватът на мерките може да бъде променян в зависимост от епидемичната ситуация в страната.

Препис от заповедта да се връчи на заинтересованите страни, Директор на РУ на МВР, кметове и кметски наместници на територията на Община Димитровград, Заместник - кметове, Секретар на Община Димитровград за сведение и изпълнение и на Директор на РЗИ Хасково и Областен управител – за сведение.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Светослав Стойков – заместник-кмет на Община Димитровград и Венета Колева - секретар на Община Димитровград.

 

ИВО ДИМОВ

Кмет на Община Димитровград

Последна промяна: 11:53:44, 13 юли 2020

Още новини

Димитровград се присъединява към Световния ден на ходенето

112

Димитровград се присъединява към Световния ден на ходенето, който ще се проведе на 4 октомври 2020г. от 10.30ч. до 12.30ч. в парк "Марица". Проявата се организира от Българска федерация Спорт за всички с финансовата подкрепа на Министерство на младежта и спорта. Желаещите да се включат ще преминават предварително установен маршрут,…

Приемат се документи на двойки желаещи да кандидатстват за финансиране на Ин витро процедури

83

Община Димитровград приема документи на кандидатите за финансова помощ от Общинския фонд „Ин витро” в срок до 16.10.2020 г. Съгласно Правилника за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана  репродукция средства от фонда се отпускат на съпрузи и лица, живеещи на съпружески начала от Община Димитровград  с репродуктивни проблеми.…

Класирани в конкурса "За приветлива градска среда`2020"

86

Класиране на участниците в  Конкурса за „Озеленяване и благоустрояване на междублокови пространства и градинки” под мотото „За приветлива градска среда” – 2020г.   Община Димитровград обяви в началото на летните месеци конкурс за набиране  на проекти от граждани за „Озеленяване и благоустрояване на междублокови пространства и градинки” под мотото „За…

Към всички новини