Изменение и допълнение на Заповед № РД-01-518/04.05.2020г

Изменение и допълнение на Заповед № РД-01-518/04.05.2020г

З А П О В Е Д

 

№ РД-06-530

 

Димитровград, 05.05.2020г.

 

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Заповед № РД-01-249/03.05.2020г. и Заповед № РД-01-250/05.05.2020г. на Министъра на здравеопазването и във връзка с обявеното с Решение от 13.03.2020г. на Народното събрание извънредно положение в страната, относно защита здравето на населението с цел ограничаването на разпространението на COVID-19

 

НАРЕЖДАМ :

 

Изменям и допълвам Заповед № РД-01-518/04.05.2020г., като

 

  1. В т.1.1. думите „не по-малко от 2,5 метра” се заменят с  „не по-малко от 1,5 метра”;
  2. В т.1.2  след края на текста се добавя „или защитен шлем”;
  3. В т.1.3 след края на текста се добавя „а тоалетните на всеки час”;
  4. След т.1.3 се добавя нова т.1.4 със следното съдържание: „препоръчително е носенето на ръкавици”;
  5. Създава се т.3 със следното съдържание: „Допускат се посещенията на музеи на открито, при спазване на изискването за социална дистанция и на всички противоепидемични мерки”.

 

Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Община Димитровград и да се връчи на РУ – Димитровград за контрол по изпълнението.

 

Заповед РД-06-518/04.05.2020г.

 

ИВО ДИМОВ

Кмет на Община Димитровград

Последна промяна: 09:39:23, 13 юли 2020

Още новини

Димитровград се присъединява към Световния ден на ходенето

110

Димитровград се присъединява към Световния ден на ходенето, който ще се проведе на 4 октомври 2020г. от 10.30ч. до 12.30ч. в парк "Марица". Проявата се организира от Българска федерация Спорт за всички с финансовата подкрепа на Министерство на младежта и спорта. Желаещите да се включат ще преминават предварително установен маршрут,…

Приемат се документи на двойки желаещи да кандидатстват за финансиране на Ин витро процедури

82

Община Димитровград приема документи на кандидатите за финансова помощ от Общинския фонд „Ин витро” в срок до 16.10.2020 г. Съгласно Правилника за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана  репродукция средства от фонда се отпускат на съпрузи и лица, живеещи на съпружески начала от Община Димитровград  с репродуктивни проблеми.…

Класирани в конкурса "За приветлива градска среда`2020"

86

Класиране на участниците в  Конкурса за „Озеленяване и благоустрояване на междублокови пространства и градинки” под мотото „За приветлива градска среда” – 2020г.   Община Димитровград обяви в началото на летните месеци конкурс за набиране  на проекти от граждани за „Озеленяване и благоустрояване на междублокови пространства и градинки” под мотото „За…

Към всички новини