Изменение и допълнение на Заповед № РД-01-518/04.05.2020г

Изменение и допълнение на Заповед № РД-01-518/04.05.2020г

З А П О В Е Д

 

№ РД-06-530

 

Димитровград, 05.05.2020г.

 

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Заповед № РД-01-249/03.05.2020г. и Заповед № РД-01-250/05.05.2020г. на Министъра на здравеопазването и във връзка с обявеното с Решение от 13.03.2020г. на Народното събрание извънредно положение в страната, относно защита здравето на населението с цел ограничаването на разпространението на COVID-19

 

НАРЕЖДАМ :

 

Изменям и допълвам Заповед № РД-01-518/04.05.2020г., като

 

  1. В т.1.1. думите „не по-малко от 2,5 метра” се заменят с  „не по-малко от 1,5 метра”;
  2. В т.1.2  след края на текста се добавя „или защитен шлем”;
  3. В т.1.3 след края на текста се добавя „а тоалетните на всеки час”;
  4. След т.1.3 се добавя нова т.1.4 със следното съдържание: „препоръчително е носенето на ръкавици”;
  5. Създава се т.3 със следното съдържание: „Допускат се посещенията на музеи на открито, при спазване на изискването за социална дистанция и на всички противоепидемични мерки”.

 

Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Община Димитровград и да се връчи на РУ – Димитровград за контрол по изпълнението.

 

Заповед РД-06-518/04.05.2020г.

 

ИВО ДИМОВ

Кмет на Община Димитровград

Последна промяна: 09:39:23, 13 юли 2020

Още новини

Кмета Иво Димов с питания към РИОСВ и ТЕЦ "Марица-3" за замърсяването на въздуха над Димитровград от края на миналата седмица

53

Кметът на община Димитровград Иво Димов изпрати днес писма с въпроси до РИОСВ - гр.Хасково и ТЕЦ "Марица-3" АД Димитровград във връзка с отчетените неколкократно превишения на алармените прагове за концентрация на серен диоксид във въздуха над Димитровград, свързани с възобновяване работата на ТЕЦ „Марица-3”. В писмата се казва, че са…

Д-р Алдин Карагьозов е спечелелият конкурса за управител на болницата

170

Д-р Алдин Карагьозов е спечелелият за управител на димитровградската болница след проведена процедура за конкурс за възлагане управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение „Света Екатерина” - Димитровград”  ЕООД, гр. Димитровград. Днес д-р Карагьозов защити своята програма за развитие на здравното заведение пред комисията по избора, излъчена от Общинския съвет,…

Кмета с настояване пред министър Комитова да бъде завършен пътя за Стара Загора

168

Кметът на община Димитровград Иво Димов настоява пред Министъра на регионалното развитие и благоустройството Виолета Комитова да бъдат завършени строителните дейности по ремонта на пътя за Стара Загора, който обхваща и мостта над река Марица. Настояването на Димов е да бъде положен и последния износоустойчив пласт асфалт, за да не се…

В четвъртък ще е ограничено движението по улицата под моста

70

В четвъртък /29.07.2021г./ от 08:00 до 17:00 часа няма да може да се ползва улицата под моста до Водната кула. Участъкът, който ще бъде затворен е от кръстовището с ул."Ем.Станев" до кръстовището с ул."Първи май". Ограничаването на движението по нея се налага заради подвързване на ВиК дейности във връзка с…

Към всички новини