Иво Димов участва в работно заседание на УС на НСОРБ

Иво Димов участва в работно заседание на УС на НСОРБ

Кметът на община Димитровград и заместник-председател на Националното сдружение на общините в Република България Иво Димов участва днес в заседание на УС на НСОРБ. 

На работното заседание, което се провежда чрез видеоконферентна връзка ще се обсъждат  предложенията на Сдружението на общините по Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет за 2021 г. както и подготовката по провеждане заседание на Общото събрание на НСОРБ и Годишната среща на местните власти, планирани за 19-21.09.2021г. Членовете на Управителния съвет ще обсъждат и възможностите за  колективен достъп на общините до регистрови данни чрез средата на платформата RegiX.  Чрез платформата се намалява административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез премахване на изискването за представяне на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител. За издаването на удостоверенията от списъка на услугите, администрациите използват справки от регистри, като съдържащите се в тях данни се извличат от администрациите автоматизирано по електронен път.  Възможността за предоставяне на тези услуги е реализирана чрез средата за междурегистров обмен (RegiX), която предоставя възможност за реализиране на интерфейс за автоматизирано подаване и обслужване на стандартизирани заявки за административни услуги по електронен път.  
На днешното заседание кметът на Димитровград Иво Димов ще докладва за организацията от страна на НСОРБ по провеждане на преддипломни стажове и практики на студенти от УАСГ в общините. Община Димитровград е първата в страната, която ще реализира споразумението между сдружението и Университета по архитектура, геодезия и строителство като студенти и преподаватели ще разработят идеен проект за един от най-емблематичните за града обекти - Водната кула.
На днешното заседание кметовете на общините ще се запознаят с отчета на Фонд ФЛАГ за второто тримесечие и информация за промените в СД на ФЛАГ представен от изпълнителния директор на Фонда Надя Данкинова.
Последна промяна: 16:45:47, 09 септември 2021

Още новини

4175 ученика влязоха в училище Първия учебен ден в община Димитровград

113

На 15 септември 2021 година в община Димитровград училищният праг прекрачиха 4175 ученика разпределени в 199 паралелки.   За да се избегне струпването на много хора в дворовете на училищата, старта на новата учебна година в Димитровград ще се проведе само в присъствието на първокласниците и техните родители. Това е…

Настаняват първите потребители в Центъра за хора с деменция

88

Считано от 15 септември 2021г. стартира поетапното настаняване на първите потребители в Центъра за грижа за лица с различни форми на деменция , в който е осигурена среда, близка до семейната. Поетапното настаняване е съобразено с противоепидемичните мерки, които са задължителни за спазване н социалните институции, предлагащи услуги от резидентен…

Община Димитровград модернизира още пет детски градини

271

Община Димитровград продължава да подобрява интериорната среда в общинските детски заведения. Един от приоритетите на Общината в образователната сфера през последните пет години е инвестицията в модернизиране и обновяване на материалната база на детските градини. Ремонтните дейности са насочени към  освежаване на занимални, спални и подмяна на оборудване в кухните. През тази година…

Среща с директорите на училищата за готовността им за старта на учебната година проведе кмета

158

Кметът на община Димитровград Иво Димов проведе среща с директорите на училищата и културни институти на територията на общината за готовността им за започването на учебната година в условията на пандемията. Препоръка за кратки, с ограничен брой хора и на открито да са тържества за първия учебен ден, настоя кмета Иво Димов…

Към всички новини