Финален доклад-отчет на ИПГВР на град Димитровград за периода 2014-2020 г.

Финален доклад-отчет на ИПГВР на град Димитровград за периода 2014-2020 г.

Финалният доклад-отчет на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на гр. Димитровград за периода 2014-2020 г. е изготвен в съответствие с Методическите насоки за разработване и прилагане на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие.

Съгласно т. 5.2. от Методическите насоки, той съдържа следните елементи:

∙ Актуализирана матрица – бюджет за проектите в зоните за въздействие и за проектите за функционални връзки, с включени следните проекти/проектни идеи, които са идентифицирани към момента на финалното отчитане и които не са включени до момента в матрицата – бюджет:

ü Всички проектни идеи, които община Димитровград е включила в процеса по актуализиране и допълване на инвестиционната си програма по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020;

ü Всички проекти, предвидени за финансиране изцяло с финансови инструменти по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020, за които Междинното звено е издало положително становище за съответствие с ИПГВР;

ü Други нови проекти/проектни идеи, които са идентифицирани след одобрението/изменението на ИПГВР до момента на финалното отчитане, които допринасят за изпълнението на целите и приоритетите на ИПГВР.

 

∙ Отчитане на индикаторите за наблюдение на изпълнението на плана и информация за степента на постигане на целевите им стойности към края на периода;

∙ Преглед на постигнатия напредък в изпълнението на плана като цяло и информация за степента на постигане на стратегията, приоритетите и целите на плана;

∙ Информация за идентифицирани проблемни области и ограничители на развитието на местно ниво, попречили на изпълнението на ИПГВР;

∙ Изводи и препоръка за следващия програмен период.

 

                Пълният текст на Доклада можете да намерите ТУК.

 

 

Яшо Минков

Заместник кмет

Община Димитровград

Последна промяна: 09:31:55, 05 май 2021

Още новини

Представяне на книгата "Наблизо има светлина"

51

Утре, 12 май 2021г. от 18.00ч. в Лятната читалня на библиотека "Пеньо Пенев" ще бъде представена поетичната книга "Наблизо има светлина" от Хубен Стефанов.  Слово за поета ще представи д.ф.н. Елена Алекова.  Музикално оформление на събитието ще бъде в изпълнение на талантливия джазмен Димитър Русев. Проявата се организира съвместно от…

Два спортни турнира в Димитровград по повод Деня на българския спорт

34

На 17 май 2021г. по повод Деня на българския спорт  в община Димитровград ще се проведат два спортни турнира: Турнир по футбол на малки врати, който ще се проведе на стадион „Раковски” в седмицата от 17.05 - 21.05.2021г., 18.00 часа. Футболния турнир ще се проведе на две игрища на малки врати. Срещите са с продължителност две…

Интерактивна изложба "Народна астрономия и метеорология"

73

РЕГИОНАЛЕН ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ – ПЛОВДИВ И ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ДИМИТРОВГРАД Имат удоволствието да Ви поканят на интерактивна изложба „Народна астрономия и метеорология”               Изложбата илюстрира народните представи за звездното небе, слънцето, луната, звездите и кометите, както и за метеорологичните явления като дъжд, сняг, светкавици, мълнии, дъга, мъгла, роса, облаци, вятър и…

Към всички новини