Допускат се посещенията на търговски площи и упражняването на индивидуален спорт на открито

Допускат се посещенията на търговски площи и упражняването на индивидуален спорт на открито

З А П О В Е Д

№ РД-06-518

Димитровград, 04.05.2020г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Заповед № РД-01-249/03.05.2020г. на Министъра на здравеопазването и във връзка с обявеното с Решение от 13.03.2020г. на Народното събрание извънредно положение в страната, относно защита здравето на населението с цел ограничаването на разпространението на COVID-19

 

НАРЕЖДАМ :

  1. Допускат се посещенията на търговски площи на открито /градини, тераси и др./ на ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения и кафе сладкарници, при спазване на следните противоепидемични мерки:

1.1. Разполагане на масите по начин, осигуряващ разстояние не по-малко от 2,5 метра между тях и не повече от четири лица на маса или на едно семейство;

1.2. Обслужващият персонал да е с поставена защитна маска за лице;

1.3. Да се почистват и дезинфекцират повърхностите на масите и столовете след всеки посетител;

1.4. Да се поставят на видни места диспенсери с дезинфектант за ползване от посетителите на заведението.

 

  1. Допуска се упражняването на индивидуален спорт на открито  при спазване на дистанция от най-малко 2,5м между отделните спортуващи и на всички противоепидемични мерки.

Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Община Димитровград и да се връчи на РУ – Димитровград за контрол по изпълнението.

 

ИВО ДИМОВ

Кмет на Община Димитровград

 

Последна промяна: 10:07:28, 13 юли 2020

Още новини

Димитровград се присъединява към Световния ден на ходенето

109

Димитровград се присъединява към Световния ден на ходенето, който ще се проведе на 4 октомври 2020г. от 10.30ч. до 12.30ч. в парк "Марица". Проявата се организира от Българска федерация Спорт за всички с финансовата подкрепа на Министерство на младежта и спорта. Желаещите да се включат ще преминават предварително установен маршрут,…

Приемат се документи на двойки желаещи да кандидатстват за финансиране на Ин витро процедури

81

Община Димитровград приема документи на кандидатите за финансова помощ от Общинския фонд „Ин витро” в срок до 16.10.2020 г. Съгласно Правилника за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана  репродукция средства от фонда се отпускат на съпрузи и лица, живеещи на съпружески начала от Община Димитровград  с репродуктивни проблеми.…

Класирани в конкурса "За приветлива градска среда`2020"

86

Класиране на участниците в  Конкурса за „Озеленяване и благоустрояване на междублокови пространства и градинки” под мотото „За приветлива градска среда” – 2020г.   Община Димитровград обяви в началото на летните месеци конкурс за набиране  на проекти от граждани за „Озеленяване и благоустрояване на междублокови пространства и градинки” под мотото „За…

Към всички новини