Дните от 24.01.2018г. до 26.01.2018г. - неучебни на територията на община Димитровград

   2128  Новини

 

Във връзка с повишената епидемиологична обстановка в община Димитровград и с оглед нарастващия брой на децата, които не посещават учебни заведения поради заболяване от грип кметът на община Димитровград Иво Димов на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и чл.105, ал.3 от Закона за предучилищното и училищно образование обявява дните от 24.01.2018г. до 26.01.2018г. за неучебни на територията на община Димитровград.  Така с двата почивни дни,  учениците ще си останат по домовете до понеделник. 
Вчера Министерство на здравеопазването обяви на територията на община Димитровград грипна епидемия за дните от 23.01.2018г. до 28.01.2018г. При грипна епидемия Министерството разпорежда "до второ нареждане в общините, с обявена грипна епидемия, се преустановяват детските и женските консултации, свижданията в лечебните заведения за болнична помощ и провеждането на профилактични имунизации."  За да бъде обявена грипна ваканция от РЗИ е необходимо процента на заболелите деца в училищата и детските градини да надвишава 30%. Към днешна дата в  община Димитровград децата, които не посещават в момента училищните занятия поради заболявания са между 14-24% в отделните училища. 

Заповед на кмета

 
свали като .pdf