Д-р Алдин Карагьозов е спечелелият конкурса за управител на болницата

Д-р Алдин Карагьозов е спечелелият конкурса за управител на болницата
Д-р Алдин Карагьозов е спечелелият за управител на димитровградската болница след проведена процедура за конкурс за възлагане управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение „Света Екатерина” - Димитровград”  ЕООД, гр. Димитровград. Днес д-р Карагьозов защити своята програма за развитие на здравното заведение пред комисията по избора, излъчена от Общинския съвет, който е и принципал на здравното заведение. В състава на комисията са Председателя на общински съвет, Гергана Кръстева, общинските съветници - д-р Елена Иванова, д-р Донка Велчева, Пламен Панев и представител на РЗИ д-р Гоговски. Конкурсът за избор на нов управител се провежда на три етапа. Извършва се проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания, кандидата представя своята програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период и събеседване. 
"Представянето на д-р Карагьозов пред комисията с неговата програма и последвалото събеседване бе блестящо. Има много нови идеи и задълбочено познаване на проблемите на болницата. Сред идеите на д-р Карагьозов са да бъде открито отделение за долекуване в общинската ни болница, по което ще се работи в три направления - ендокринология, гастроентерология и неврология, както и да бъдат привлечени млади специалисти и медицински сестри. Това ще става чрез презентиране на здравното ни заведение пред медицинските университети, а новите специалисти ще бъдат стимулирани с предложения за поемане разходите им за наем за жилища, транспорт, като за учащите ще се предлагат стипендии. За развитието на профилактиката се предвижда привличането на утвърдени специалисти от университетските болници, премер в тази посока е споразумението с унивеситеската болница "Майчин дом". Сред визията на д-р Карагьозов е ТЕЛК да бъде преместено за удобство на хората в сградата на бившия Тубдиспансер. В д-р Карагьозов виждам огромно желание да върне специалистите в нашата болница и вече се работи в тази посока, както и да се подобри микроклимата в нея.", каза Гергана Кръстева след проведения конкурс. 
Д-р Карагьозов е 18 годишен стаж в общинската болница. Специалист "реанимация и анестезиология" и образование по "здравен мениджмънт". Завършил медицина в ВМИ "Ив.П.Павлов" - гр.Пловдив. Женен с един син. Съпругата му също е лекар, а синът му следва медицина. 
Предстои вземане на решение от Общинския съвет за утвърждаване на спечелелият конкурса. 
Последна промяна: 10:55:55, 03 август 2021

Още новини

4175 ученика влязоха в училище Първия учебен ден в община Димитровград

113

На 15 септември 2021 година в община Димитровград училищният праг прекрачиха 4175 ученика разпределени в 199 паралелки.   За да се избегне струпването на много хора в дворовете на училищата, старта на новата учебна година в Димитровград ще се проведе само в присъствието на първокласниците и техните родители. Това е…

Настаняват първите потребители в Центъра за хора с деменция

88

Считано от 15 септември 2021г. стартира поетапното настаняване на първите потребители в Центъра за грижа за лица с различни форми на деменция , в който е осигурена среда, близка до семейната. Поетапното настаняване е съобразено с противоепидемичните мерки, които са задължителни за спазване н социалните институции, предлагащи услуги от резидентен…

Община Димитровград модернизира още пет детски градини

270

Община Димитровград продължава да подобрява интериорната среда в общинските детски заведения. Един от приоритетите на Общината в образователната сфера през последните пет години е инвестицията в модернизиране и обновяване на материалната база на детските градини. Ремонтните дейности са насочени към  освежаване на занимални, спални и подмяна на оборудване в кухните. През тази година…

Среща с директорите на училищата за готовността им за старта на учебната година проведе кмета

157

Кметът на община Димитровград Иво Димов проведе среща с директорите на училищата и културни институти на територията на общината за готовността им за започването на учебната година в условията на пандемията. Препоръка за кратки, с ограничен брой хора и на открито да са тържества за първия учебен ден, настоя кмета Иво Димов…

Към всички новини