Близо 3000 домакинства са подменили старите печки с алтернативни форми на отопление

Изображение 31620

„Общо 2905 домакинства са подменили своите стари отоплителни уреди с нови и се възползваха от възможностите на проекта за подобряване качеството на атмосферния въздух и подмениха старите печки на твърдо гориво с екологични алтернативи – климатици, уреди на пелети и радиатори, уреди на газ и радиатори. Монтираните нови уреди са както следва: 5236 климатика, монтирани в 2137 домакинства; 455 уреди на пелети и радиатори към тях – монтирани в 455 домакинства; 313 уреди на газ, монтирани с радиатори за тях, в 313 домакинства.Това е един от най-значимите за общината, който има за цел да подобри качеството на атмосферния въздух чрез намаляване на емисиите на ФПЧ10 от битовото отопление като един от основните източници на замърсяване на въздуха. Благодарение добрата работа на екипа и фирмата по изпълнението той бе изключително успешен.”, каза на пресконференция кметът на община Димитровград Иво Димов.

Заедно със ресорния заместник-кмет по европейските проекти Яшо Минков, двамата отчетоха резултатите от приключването на дейностите по проект  „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Димитровград чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, процедура BG16M1OP002-5.003, приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух”, съфинансирана от Кохезионния фонд на Европейския съюз и държавния бюджет на Република България. Стойността на проекта е 11 445 303,37 лева, осигурени, както следва: 9 728 507,87 лева от Кохезионния фонд на Европейския съюз и 1 716 795,50 лева национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България. 

Община Димитровград изпълни проекта в два етапа, като през първия подготвителен етап се извършиха всички подготвителни действия, необходими за осъществяване на инвестицията. Проведе се разяснителна кампания сред населението, проведе се проучване на нагласите сред жители, бяха изготвени екологични, икономически и социални анализи, разработени критерии и механизми за приоритизация на кварталите/зоните при прилагане на различни варианти за отопление и други. През втория инвестиционен етап въз основа на резултатите, постигнати през първия етап, община Димитровград проведе процедури за избор на изпълнители и извърши основните инвестиционни дейности за демонтаж на използваните отоплителни устройства и за доставка и монтаж на новите отоплителни уреди/системи съобразно приетите параметри. Усилията на община Димитровград за намаляване на замърсяването на въздуха са в изпълнение на Програмата на община Димитровград за качеството на атмосферния въздух за периода 2019-2023 г., която съдържа комбинация от мерки, които се допълват, така че да имат най-голям ефект. Търсенето на синергия между усилията за подобряване на качеството на въздуха и усилията за по-добра енергийна ефективност на жилищните сгради е залегнало в Програмата за Качество на атмосферния въздух на общината, а в приключилия проект беше развито чрез прилагане на механизъм за даване на приоритетност на инвестициите в санирани сгради.

„В резултат на успеха на сегашния проект интереса на гражданите е огромен към подмяната на старите печки. Община Димитровград подаде проектно предложение и за новият програмен период по програма „Въздух”, като през месец март следващата година се очакват резултатите от него. Предстои да бъде обявена информационна кампания, с която ще се обяви кандидатстването по новата програма. Ресурсът на програмата е голям и ще успеем да удовлетворим всички домакинства, които отговарят на критериите. Ще обявим навсякъде, за да знаят гражданите от кога ще могат да кандидатстват.”, разясни зам.кметът Яшо Минков.

 

 

Последна промяна: 15:08:02, 20 Декември 2023

Още новини

Отворена за кандидатстване е новата процедура за енергийна ефективност

1262

Министерство на регионалното развитие и благоустройството е открило Процедура по Приоритет 4 „Справедлив преход“, на Програма “Развитие на регионите” 2021-2027 г. (ПРР 2021-2027), BG16FFPR003-4.001 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради, включително справяне с енергийната бедност“. Ръководството на община Димитровград предоставя на вниманието на заинтересованите страни – управителните…

Австралийски джаз с български привкус в Димитровград

324

Австралийската банда “Дейвид Дауър Трио” с концерт в Димитровград, част от турнето им в България. Групата, която съчетава джаз, рок и дори български музикални влияния, за да създаде свое собствено оригиналнo звучене, е на пето турне в страната ни. След  Пловдив и София музикантите ще свирят в Димитровград на 10…

Кметът Иво Димов участва в Национален воден поход по река Марица

121

Кметът на община Димитровград Иво Димов участва в Националния воден поход по река Марица „Долна Марица 2024“. Над 50 участници с над 30 лодки поеха днес от село Райново по поречието на река Марица в един от най-живописните маршрути и най-дълъг участък с дължина 27 км. Националният воден поход се…

Европейски джаз вокалист ще пее на концерт в Димитровград в програмата "Късче от лятото"

375

На 4 юли от 20.00ч. на Централната градска алея ще се състои концерт на Акустично джаз трио със солист Мария Арнаудова. Специален гост на събитието ще бъде един от известните европейски джаз вокалисти Даниел Николов.    Даниел Николов (1998) е един от новите европейски джаз вокалисти. Роден и израснал в България,…

Към всички новини