Народни читалища

Народно читалище Искра - 1926г. - с.Каснаково

През 1963г.по инициатива на председателя на читалището Георги Филипов  и секретар Тенчо Петров се полагат основите на женския фолклорен хор при читалището. За кратко време хорът издирва местни  автентични фолклорни песни  и изгражда репертоар на високо художествено равнище. От основаването си до днес хорът става постоянен участник във всички местни,Общински,Регионални,Национални,Международни,Балкански  Фестивали…

Народно читалище Просвета - 1921г. - с. Злато поле

НЧ Просвета 1921 с Злато поле е основано на 27 ноември 1921 г.от група ентусиасти . Първата задача която си поставят членовете на новото читалище, е създаване на читалищна библиотека. Събират книги от членовете на читалището и книги, дарени от тогавашните учители .Сега в библиотеката има над 6 хиляди книги.

Народно читалище Пробуда - 1908г. - с.Воден

Едно от проявленията на някогашната българска култура е читалището. То има своеобразно развитие. Основано е на 25.01.1908г. от родолюбивите българи Манол Сираков, Тенчо Вълчанов, Тодьо Колев, Гочо Жеков, Стайко Манахилов, и Петко Ванчев Милчев( нашият дядо, с когото се гордеем).

Народно читалище Христо Ботев- 1902г. - гр. Димитровград

Народно Читалище “Христо Ботев”  е основано на 06.12.1902 година. Тогава то е  съществувало като читалище “Напредък”. Село Кайджък. Негови основатели са прогресивни селяни и учители – местни жители.Дейността на читалището е продължила до Балканската война 1912г..След войната 1914-1915г. пак се възстановява дейността на читалището.

Народно читалище Искрица - 1901г. - с.Скобелево

Най-ценното на село Скобелево са земята и хората. Хората с тяхната богата душевност, традиции, бит и пословично трудолюбие. Земята – древните сакрални стъпки на Васил Левски, на П. К. Яворов – работил като телеграфист на гарата през 1895-1896г.

Народно читалище Просвета - 1896г. - гр. Меричлери

НЧ „Просвета-1896” в град Меричлери е основано през 1896 година от местните родолюбци Петко Милков и Милю Петков. На 12.03.1960 година е открита новата читалищна сграда, построена с доброволния труд на всички меричлерци. Управителният съвет създава широка база и активни читалищни членове. Основен акцент в дейността на Народно читалище „Просвета-1896” е…

Народно читалище Христо Ботев - 1871г. - с. Ябълково

Просветното дело в село Ябълково е започнало още в далечната 1839 година. Начало поставя създаването на килийно училище в църковния двор. Начело на образователното дело стоят : поп Калин Тенев, поп Ангел Кинтов и поп Тоню. В него се преподава по взаимната метода, при която по-големите ученици помагат в обучението…