Народно читалище СЪБУЖДАНЕ -1927 г. - с.Радиево

Народно читалище СЪБУЖДАНЕ -1927 г. - с.Радиево

Целта на НЧ”Събуждане-1927”с.Радиево общ.Димитровград е да задоволява потребностите на гражданите , свързани с развитие и обогатяване на културния живот, запазване на обичаите и традициите на българския народ , възпитание и утвърждаване на националното самосъзнание, разширяване на знанията и приобщаването им към ценностите и постиженията на науката, изкуството и културата.

Важна част от работата ни е художествената самодейност. Читалищните сцени са единствените, които дават възможности за изява на талантливите хора. Активно работим за привличане на млади участници .С провеждане на местните обичаи и обреди ,читалището изпълнява една от основните си задачи заложени в Закона за народните читалища , а именно:
 Запазване на обичаите и традициите, възпитаване и утвърждаване на националното самосъзнание.

Ръководството на читалището се старае да съхранява, развива и обогатява традициите и предава на младото поколение. В читалището съществуват постоянно действащи  колективи: група за автентичен фолклор, женска, мъжка и смесена фолклорни групи - обработен фолклор, детска фолклорна група, група за стари градски песни, група за народни обичаи, драматичен състав. Те работят по програма, съобразена с културния календар на читалището и подготвят репертоар, подходящ както за мероприятията на читалището, така и за изяви на други сцени и фестивали. При провеждане на местни обичаи се сформират временно действащи самодейни групи като: група за празника “Трифон Зарезан”, детска лазарска група, мъжка коледарска група. 

Женска фолклорна група при НЧ”Събуждане-1927”

Женска група за автентичен фолклор  с ръководител Танка Митева се сформира през 1965 година. Участниците носят в сърцата си обичта към българската песен. С много труд и упоритост групата се утвърждава и до днес. Спокойно можем да кажем, че делото на основателките на групата е продължено.

Съставът има многократни участия в местни, регионални, национални и международни фолклорни  фестивали: национален събор”Китна Тракия пее и танцува”, национален фолклорен фестивал Неделино, международен фолклорен фестивал Раднево, национален жътварски събор с.Странско, национален фолклорен събор “Читалището –храм на българския дух”с.Крепост и др. Репертоарът се състои изцяло от песни, характерни за региона.

Групата е носител на много грамоти, плакети, медали. Записана е в Златния фонд на Българското национално радио по време на Х Национален събор на народното творчество  Копривщица 2010.


Мъжка фолклорна група при НЧ”Събуждане-1927”

Мъжка фолклорна група с ръководител Танка Митева се сформира през 2001 година.Участниците влагат много сили и енергия за своето усъвършенстване и наред с женската фолклорна група постигат много добри резултати.

Група за стари градски песни “Нежни спомени”

През 2002 година група ентусиазирани жени – любителки на старата градска песен, създават група „ Нежни спомени “.В момента в нея участват 8 изпълнители. Художествен ръководител на групата е Танка Митева. Групата е участвала е във фестивала „С песните на Ари “  град Хасково, ”Под липите златен прах се рони” град Стара Загора, “Нежни чувства” град Пловдив. В репертоара на групата са включени песни от близкото минало. Почитатели на тази музика са предимно хора от старото и средно поколение, защото това са песните от тяхната младост.