Народно читалище Н.Хайтов-2008, кв.Млада гвардия, Димитровдрад

Народно читалище Н.Хайтов-2008, кв.Млада гвардия, Димитровдрад

НЧ „Николай Хайтов – 2008“ е учредено, регистрирано и вписано в регистъра на народните читалища на Министерството на културата през 2008 година.

Седалището на читалището е на адрес: Димитровград, кв. „Мариино“, бул. „Съединение“ № 54.

Читалището е приемник на читалище „Мария Луиза“ и действува на територията на кварталите „Мариино“ и „Вулкан“. В тях живее население от български, турски и ромски етнос. Целта на читалището е да работи за интеграцията на етническите групи в живота на региона. Усилията ни са насочени да се превърне читалището в информационен център за населението и утвърждаване на българската идентичност, култура, традиции и обичаи.     

Първоначално за председател на читалището е бил избран Владимир Георгиев Тодев. След изтичане на мандата му за председател е избрана Татяна Петрова Грозева.

Понастоящем в читалището има деиствуваща библиотека с 3500 книги и подредена етнографска сбирка с национални костюми на българите и предмети от бита му в миналото.

В читалището функционират две групи (група за обработен фолклор и група за стари градски песни) дует „Зорница“, квартет „Младост“ и малка тетрална трупа.

 

Участия на НЧ „Н. Хайтов“ - 2008“ в събори и фестивали

    1. Традиционен събор на с. Добрич. „Успение Богородично“ 14 и 15.08.2009 г.
    2. Трети събор „С Пайсий през вековете да съхраним християнството, бълг. история традиции и обичаи“ 06.10.2009 г. с. Длъгнево.
    3. Трети Фолклорен празник „Св. Иван Рилски Чудотворец“ 19.10.2009 г. с. Воден.
    4. „Старата градска песен и шлагер“ 12.11.2009 г.  Димитровград.
    5. Грамота от Община Димитровград, Църковно настоятелство при Храм „Св. Димитър“ Димитровград за Богоявление 06.01.2010 год.
    6. Събор „Черноконево пее и танцува“ 24.05.2010 год.
    7. „Старата градска песен и шлагер“ 15.10.2011 г. Димитровград
    8. Грамота за „Празник на народните будители“ 01.11.2012 год. с. Бряст.
    9. Събор „Черноконево с песен през вековете“ 24.05.2013 год.
    10. VII регионален празник „Св. Иван Рилски Чудотворец“ 105 години от НЧ „Пробуда – 1908“ 19.10.2013 г. с. Воден.
    11. II регионален събор „Храм на българския дух“ с. Бряст 01.11.2013 г.
    12. Регионален празник „Сирни Заговезни – ден на прошка“ 02.03.2014 г. с. Длъгнево.
    13. XV НФС „Празник на черешата“ в с. Крепост на 20.05.2014 год. Спечелен бронзов медал с удостоверение.
    14. 9 Международен фестивал „Песни и танци без граници“ в Свиленград на 07.06.2014 год.
    15. Регионален събор „вдигане на куните“  (Черковане) в с. Яврово, Асеновградско на 14.06.2014 год.
    16. Регионален събор „Жената през вековете на „Извора на нимфите“ в с. Каснаково на 20.06.2014 год.