Народно читалище Народен будител-1928, с.Върбица

Народно читалище Народен будител-1928, с.Върбица

НЧ „Народен будител 1928“ с. Върбица общ. Димитровград се основава през 1928 год. Художествената самодейност още в пъвите години е основна форма за съхранение на народните традиции и обичаи. 
До 1970 год. към читалището има сформирани смесен хор от 60 души и театрална група които имат много изяви.

Следва период на прекъсване дейността на читалището. 

През 2004 г. Читалището е възстановено и регистрирано. Създава се фолклорна група, която вече 10 години радва населението в селото със своите изпълнения и участия във всички празници.
Участвала е във фестивали из страната - гр. Раднево; гр. Свиленград; „Китна Тракия“ - гр. Хасково; с. Дорково, общ. Ракитово; гр. Неделино; гр. Хисар; с. Добрич - общ. Димитровград; с. Крепост - общ. Димитровград и много други в община Димитровград, за което е удостоявана с грамоти, плакети и медали.

Традиция в селото е провеждането на пролетен празник под надслов  „Що ми е мило и драго, че се е пролет пукнала“.

Тази година читалището за 9-ти път организира този празник, обединяващ в себе си, традициите и обичайте на пролетните празници Лазаровден, Цветница, Великден и Атанасовден.

Целите на читалището е да съхраним миналото и да приобщим младото поколение за изучаване миналото на родния край и запазване на традициите.