Народно читалище Искрица - 1901г. - с.Скобелево

Народно читалище Искрица - 1901г. - с.Скобелево

Най-ценното на село Скобелево са земята и хората. Хората с тяхната богата душевност, традиции, бит и пословично трудолюбие.

Земята – древните сакрални стъпки на Васил Левски, на П. К. Яворов – работил като телеграфист на гарата през 1895-1896г.

Село Скобелево датира от дълбока древност. Според Иречек старото му име ”Карасътли”  произхожда от наименованието на открита римска крепост в чирпанско, наречена „Карасура”. Според други източници наименованието идва от „Кара касър” – черна рогоска, плетена от черния, който се среща много по заблатените места край река Марица. Преди Освобождението селото се е състояло от 300 къщи – 150 българи и 150 турци. Веднага след 1878 г. признателното население само преименувало селото на Скобелево, в чест на славния генерал М.Д. Скобелев.

В селото е работел като телеграфист гениалния български поет П. К. Яворов. От работното си място е наблюдавал изнурителния труд на
орачите, които работели като хемели, а вечер  лекували мъката си в кафенето „Монте Карло”.

На 20 април 2008г.бе открита паметна плоча на Ген. М. Д. Скобелев, преминал с войските си през село в януари 1878 г. Плочата бе открита от културното аташе на Русия  Константин Ворондов и кмета на Община Димитровград Стефан Димитров.

Основни занаяти са били земеделието и животновъдството, но след откриването на жп линията, която преминава през селото, започва строителство на фабрики за воденични камъни и други. Селото се оживява, от близките градове се заселват богати търговци и предприемачи. 

За първи път училище е открито през 1878г. По инициатива на Димитър Релов, съратник на Васил Левски, е открито през 1901г. читалище в с. Скобелево, което има интересна история.

Като много активен читалищен деятел през периода 1905 – 1976 г. се е проявил д-р Кръстю Панчев. Под негово ръководство фолклорния ансамбъл на с. Скобелево представя блестящо България на Международния фолклорен фестивал по линия на ЮНЕСКО.

През последните години НЧ „Искрица” 1901г. възстановява и развива богатите традиции, които има – функционират два постоянни самодейни състава -  за стари градски песни и фолклорен. Изграждат се периодично и самодейни фолклорни и естрадни групи с участници от ромския етнос.

Скобелево има богато минало, което е предпоставка за добро бъдеще!