Населени места в общината, в които на 29 октомври 2023г. ще се произведат избори за кмет на община, за общински съветници и за кметове на кметства

Община Димитровград уведомява всички избиратели, че с решение № 9 от 12 септември 2023 г. Общинската избирателна комисия в Димитровград обяви населените места в общината, в които на 29 октомври 2023г. ще се произведат избори за кмет на община, за общински съветници и за кметове на кметства, като следва:

гр. Меричлери, с.Злато поле, с. Добрич, с. Каснаково, с. Горски извор, с. Крум, с. Ябълково, с. Сталево, с. Скобелево, с. Върбица, с. Бодрово, с. Длъгнево, с. Крепост, с. Черногорово, с. Воден, с. Бряст, с. Здравец, с. Странско, с. Радиево, с. Голямо Асеново, с. Брод и с. Долно Белево.