Мандат 2003-2007

Решение № 1150 от 29.03.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД       Р Е Ш Е Н И Е   № 1150 от 29.03.2007 г.     На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл. 38 ал.2 от ЗОС и чл. 56 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество…

Решение № 1149 от 29.03.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД       Р Е Ш Е Н И Е   № 1149 от 29.03.2007 г.     На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.183 ал.3 от Закона за устройство на територията ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД   РЕШИ:   1.     Дава съгласие за учредяване на право…

Решение № 1148 от 29.03.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД       Р Е Ш Е Н И Е   № 1148 от 29.03.2007 г.     На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.38 ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.56 ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско…

Решение № 1147 от 29.03.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД       Р Е Ш Е Н И Е   № 1147 от 29.03.2007 г.     На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.35 ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.58 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество…

Решение № 1146 от 29.03.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД       Р Е Ш Е Н И Е   № 1146 от 29.03.2007 г.     На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.35 ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.58 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество…

Решение № 1145 от 29.03.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД       Р Е Ш Е Н И Е   № 1145 от 29.03.2007 г.     На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.35 ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.58 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество…

Решение №1144 от 29.03.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД       Р Е Ш Е Н И Е   № 1144 от 29.03.2007 г.     На основание чл.35 от Закона за общинската собственост и чл.48 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (приета с Решение № 454/2005…

Решение № 1144 от 29.03.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД       Р Е Ш Е Н И Е   № 1144 от 29.03.2007 г.     На основание чл.35 от Закона за общинската собственост и чл.48 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (приета с Решение № 454/2005…

Решение № 1143 от 29.03.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД       Р Е Ш Е Н И Е   № 1143 от 29.03.2007 г.     На основание чл.35 от Закона за общинската собственост и чл.48 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (приета с Решение № 454/2005…

Решение № 1142 от 29.03.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД       Р Е Ш Е Н И Е   № 1142 от 29.03.2007 г.     На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.52 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (приета с Решение № 454/2005 г)…