Мандат 2003-2007

Решение № 1160 от 26.04.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД     Р Е Ш Е Н И Е   № 1160 от 26.04.2007 г.     На основание чл.32 ал.3 т.2 от ЗПСК, Наредбата за търговете  и конкурсите и Решение № 1079/22.02.2007 г.на Общински съвет-Димитровград       ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД   РЕШИ:   1.     Обявява за…

Решение № 1159 от 26.04.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД       Р Е Ш Е Н И Е   № 1159 от 26.04.2007 г.     На основание чл.32 ал.3 т.2 от ЗПСК, Наредбата за търговете  и конкурсите и Решение № 954/26.10.2006 г.на Общински съвет-Димитровград       ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД   РЕШИ:   1.     Обявява…

Решение № 1158 от 26.04.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД       Р Е Ш Е Н И Е   № 1158 от 26.04.2007 г.     На основание чл.32 ал.3 т.2 от ЗПСК, Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 1055/25.01.2007 г.на Общински съвет-Димитровград       ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД   РЕШИ:   1. Открива…

Решение № 1157 от 26.04.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД       Р Е Ш Е Н И Е   № 1157 от 26.04.2007 г.     На основание чл.32 ал.3 т.2 от ЗПСК, Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 1055/25.01.2007 г.на Общински съвет-Димитровград       ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД   РЕШИ:   1. Открива…

Решение № 1156 от 29.03.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД       Р Е Ш Е Н И Е   № 1156 от 29.03.2007 г.     На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД   РЕШИ:   1.     Община Димитровград да бъде партньор на Регионално сдружение на общините “Марица” при разработването и…

Решение № 1155 от 29.03.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД     Р Е Ш Е Н И Е   № 1155 от 29.03.2007 г.     На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД   РЕШИ:   Не приема проекта за решение в Докладна записка вх. № 100-00-183/19.03.07 г. (изх. № 06-00-179/19.03.07 г.)…

Решение № 1154 от 29.03.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД       Р Е Ш Е Н И Е   № 1154 от 29.03.2007 г.     На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД   РЕШИ:   Не приема проекта за решение в Докладна записка вх. № 100-00-165/14.03.07 г. (изх. № 06-00-158/14.03.07…

Решение № 1153 от 29.03.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД       Р Е Ш Е Н И Е   № 1153 от 29.03.2007 г.     На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.40 от Закона за общинската собственост и чл.51 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество…

Решение № 1152 от 29.03.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД       Р Е Ш Е Н И Е   № 1152 от 29.03.2007 г.     На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.40 от Закона за общинската собственост и чл.51 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество…

Решение № 1151 от 29.03.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД       Р Е Ш Е Н И Е   № 1151 от 29.03.2007 г.     На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.40 от ЗОСи чл. 51 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД  …