Мандат 2003-2007

Решение № 1170 от 26.04.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД       Р Е Ш Е Н И Е   № 1170 от 26.04.2007 г.     На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.58 ал.2 от Закона за концесиите     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД   РЕШИ:   І. Определя ЕТ“Раев – Валентин Раев” за концесионер на…

Решение № 1169 от 26.04.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД       Р Е Ш Е Н И Е   № 1169 от 26.04.2007 г.     На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.58 ал.2 от Закона за концесиите          ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД   РЕШИ:    І. Определя „Фиш мания” ООД, гр.Пловдив за концесионер…

Решение № 1168 от 26.04.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД       Р Е Ш Е Н И Е   № 1168 от 26.04.2007 г.     На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.58 ал.2 от Закона за концесиите          ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД   РЕШИ:   І. Определя ЕТ “Димитър Маринов” за концесионер на…

Решение № 1167 от 26.04.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД       Р Е Ш Е Н И Е   № 1167 от 26.04.2007 г.     На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.58 ал.2 от Закона за концесиите    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД   РЕШИ:   І. Определя ЕТ “Бялко-Бялко Станилов” за концесионер на Водоем…

Решение № 1166 от 26.04.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД       Р Е Ш Е Н И Е   № 1166 от 26.04.2007 г.     На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.58 ал.2 от Закона за концесиите                         ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД   РЕШИ:   І. Определя СД “Шик 101 – Костадинов и…

Решение № 1165 от 26.04.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД       Р Е Ш Е Н И Е   № 1165 от 26.04.2007 г.     На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.58 ал.2 от Закона за концесиите          ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД   РЕШИ:   І. Определя “Енерго ремонт строй” ЕООД, гр.София за…

Решение № 1164 от 26.04.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД     Р Е Ш Е Н И Е   № 1164 от 26.04.2007 г.     На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.58 ал.2 от Закона за концесиите          ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД   РЕШИ:   І. Определя “Енерго ремонт строй” ЕООД, гр.София за концесионер…

Решение № 1163 от 26.04.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД       Р Е Ш Е Н И Е   № 1163 от 26.04.2007 г.          На основание чл.69 ал.2 т.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД  …

Решение № 1162 от 26.04.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД       Р Е Ш Е Н И Е   № 1162 от 26.04.2007 г.     На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.58 ал.2 от Закона за концесиите     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД   РЕШИ:   І. Определя “БАРС и АГ” ЕООД, гр.Хасково за…

Решение № 1161 от 26.04.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД     Р Е Ш Е Н И Е   № 1161 от 26.04.2007 г.      На основание чл.45 ал.9 от ЗМСМА  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД   РЕШИ:   Не приема Възражение вх. № 100-00-254/10.04.07 г. (06-00-251/10.04.07) от инж. Д. Хаджииванов- Кмет на Община Димитровград и…