Мандат 2003-2007

Решение № 1050 от 20.12.2006 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД       Р Е Ш Е Н И Е   № 1050 от 20.12.2006 г.     На основание чл. 21 ал.2 от ЗМСМА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД   РЕШИ:   Приема Декларация в подкрепа на осъдените български медици в Либия:   ДЕКЛАРАЦИЯ   Общинските съветници…

Решение № 1049 от 20.12.2006 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД       Р Е Ш Е Н И Е   № 1049 от 20.12.2006 г.   На основание чл. 21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, чл. 18 от ЗОБ и чл. 38 ал.1 и 2 от Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет…

Решение № 1048 от 20.12.2006 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД       Р Е Ш Е Н И Е   № 1048 от 20.12.2006 г.   На основание чл. 21 ал.1 т. 7 от ЗМСМА и чл.66 ал.1 от Закона за местните данъци и такси ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД   РЕШИ:     І. Одобрява план-сметка за…

Решение № 1047 от 20.12.2006 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД       Р Е Ш Е Н И Е   № 1047 от 20.12.2006 г.     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД   РЕШИ:   Не приема предложението за изменение проекта за решение в Докладна записка вх. № 06-00-453/12.12.06 г. от инж. Д. Хаджииванов- Кмет на Община…

Решение №1046 от 20.12.2006 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД       Р Е Ш Е Н И Е   № 1046 от 20.12.2006 г.     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД   РЕШИ:   Не приема предложението за изменение на т. ІІ, т. 1 от проекта за решение в Докладна записка вх. № 06-00-453/12.12.06 г. от…

Решение № 1046 от 20.12.2006 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД       Р Е Ш Е Н И Е   № 1046 от 20.12.2006 г.     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД   РЕШИ:   Не приема предложението за изменение на т. ІІ, т. 1 от проекта за решение в Докладна записка вх. № 06-00-453/12.12.06 г. от…

Решение № 1045 от 20.12.2006 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД       Р Е Ш Е Н И Е   № 1045 от 20.12.2006 г.     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД   РЕШИ:   Не приема предложението за изменение на проекта за решение в Докладна записка вх. № 06-00-453/12.12.06 г. от инж. Д. Хаджииванов- Кмет на…

Решение № 1044 от 20.12.2006 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД       Р Е Ш Е Н И Е   № 1044 от 20.12.2006 г.   На основание чл.21 ал.1 т.7, чл. 21 ал.2 от ЗМСМА и чл.12 ал.3 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията…

Решение № 1043 от 20.12.2006 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД       Р Е Ш Е Н И Е   № 1043 от 20.12.2006 г.   На основание чл. 21 ал.2 от ЗМСМА и чл. 12 ал.3 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Димитровград…

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ № 41/22.02.2007 Г.

Препис-извлечение на Протокол № 41 от редовно заседание на Общински съвет-Димитровград, проведено на 22.02.2007 г., на което са приети решения от № 1077 до № 1104 вкл. можете да изтеглите от тук.