Мандат 2003-2007

Решение № 1059 от 25.01.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД       Р Е Ш Е Н И Е   № 1059 от 25.01.2007 г.   На основание чл. 21 ал.1 т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.58 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с…

Решение № 1058 от 25.01.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД       Р Е Ш Е Н И Е   № 1058 от 25.01.2007 г.   На основание чл.35 от Закона за общинската собственост и чл.48  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане  с общинско имущество (приета с Решение № 454/2005 г.)…

Решение № 1057 от 25.01.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД       Р Е Ш Е Н И Е   № 1057 от 25.01.2007 г.           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД   РЕШИ:   1.     Изменя свое Решение № 1011/30.11.2006 г., като текстът: “УПИ VІ-1996 в кв.92” се измени по следния начин: “УПИ ІV-1992 в…

Решение № 1056 от 25.01.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД       Р Е Ш Е Н И Е   № 1056 от 25.01.2007 г.           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД   РЕШИ:   1.     Изменя свое Решение № 940/28.09.2006 г., като в текста “УПИ VІІІ-18 в кв.3 по плана на Димитровград с площ от…

Решение № 1055 от 25.01.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД       Р Е Ш Е Н И Е   № 1055 от 25.01.2007 г.   На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл. 6 ал.2 от ЗПСК и чл.12 ал.1 т.2 и т.4, чл.24 ал.1 и чл.25 от Устройствения правилник на ОАП-Димитровград…

Решение № 1054 от 25.01.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД       Р Е Ш Е Н И Е   № 1054 от 25.01.2007 г.     На основание чл.6 ал.2 от ЗПСК, чл.12 ал.1 т.2 и т.4, чл.24 ал.1 и чл.25 от Устройствения правилник на ОАП-Димитровград       ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД   РЕШИ:   Не…

Решение № 1053 от 25.01.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД       Р Е Ш Е Н И Е   № 1053 от 25.01.2007 г.     На основание чл.6 ал.2 от ЗПСК, чл.12 ал.1 т.2 и т.4, чл.24 ал.1 и чл.25 от Устройствения правилник на ОАП-Димитровград       ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД   РЕШИ:   В…

Решение № 1052 от 25.01.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД       Р Е Ш Е Н И Е   № 1052 от 25.01.2007 г.   На основание чл.6 ал.2 от ЗПСК, чл.12 ал.1 т.2 и т.4, чл.24 ал.1 и чл.25 от Устройствения правилник на ОАП-Димитровград       ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД   РЕШИ:   От Годишния…

Решение № 1051 от 25.01.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД       Р Е Ш Е Н И Е   № 1051 от 25.01.2007 г.   На основание чл.21 ал.1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 32 ал.3 т.2 от ЗПСК, Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 955/26.10.2006 г. на Общински съвет-Димитровград       ОБЩИНСКИ…

Решение №1050 от 20.12.2006 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД       Р Е Ш Е Н И Е   № 1050 от 20.12.2006 г.     На основание чл. 21 ал.2 от ЗМСМА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД   РЕШИ:   Приема Декларация в подкрепа на осъдените български медици в Либия:   ДЕКЛАРАЦИЯ   Общинските съветници…