Мандат 2003-2007

Решение № 1068 от 25.01.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД       Р Е Ш Е Н И Е   № 1068 от 25.01.2007 г.   На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и § 78 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост (изм.и доп. бр.101 на…

Решение №1067 от 25.01.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД       Р Е Ш Е Н И Е   № 1067 от 25.01.2007 г.   На основание § 78 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост (изм.и доп. бр.101 на “ДВ” от 16.11.2004 г.)        ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД…

Решение № 1067 от 25.01.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД       Р Е Ш Е Н И Е   № 1067 от 25.01.2007 г.   На основание § 78 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост (изм.и доп. бр.101 на “ДВ” от 16.11.2004 г.)        ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД…

Решение № 1066 от 25.01.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД       Р Е Ш Е Н И Е   № 1066 от 25.01.2007 г.   На основание чл.14 ал.7 от Закона за общинската собственост (изм.и доп. бр.101 на “ДВ” от 16.11.2004 г.) и чл.18 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с…

Решение № 1065 от 25.01.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД       Р Е Ш Е Н И Е   № 1065 от 25.01.2007 г.   На основание чл. 21 ал.1 т. 8 от ЗМСМА, чл.14 ал.4 от Закона за общинската собственост (изм.и доп. бр.101 на “ДВ” от 16.11.2004 г.), чл.31 от Закона за…

Решение № 1064 от 25.01.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД       Р Е Ш Е Н И Е   № 1064 от 25.01.2007 г.   На основание чл. 21 ал.1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 30 от Закона за пощенските услуги, чл.61 ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с…

Решение № 1063 от 25.01.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД       Р Е Ш Е Н И Е   № 1063 от 25.01.2007 г.   На основание чл. 21 ал.1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 8 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.8 т.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане…

Решение № 1062 от 25.01.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД       Р Е Ш Е Н И Е   № 1062 от 25.01.2007 г.   На основание чл. 5 ал.5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, при спазване на чл. 134 ал.2 т. 6 от ЗУТ      …

Решение № 1061 от 25.01.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД       Р Е Ш Е Н И Е   № 1061 от 25.01.2007 г.   На основание чл.21 ал.1 т. 8 от ЗМСМА       ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД   РЕШИ:   Не приема проекта за решение в Докладна записка вх. № 100-00-27/15.01.07 г. (изх. №…

Решение № 1060 от 25.01.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД       Р Е Ш Е Н И Е   № 1060 от 25.01.2007 г.   На основание чл. 21 ал.1 т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.58 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с…