Мандат 2003-2007

Решение № 1131 от 29.03.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД       Р Е Ш Е Н И Е   № 1131 от 29.03.2007 г.   На основание чл.45 ал.9 от ЗМСМА       ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД   РЕШИ:   Не приема Възражение вх. № 100-00-149/05.03.07 г. (изх. № 06-00-144/02.03.07 г.) от инж. Д. Хаджииванов- Кмет…

Решение №1130 от 29.03.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД       Р Е Ш Е Н И Е   № 1130 от 29.03.2007 г.     На основание чл.32 ал.3 т.2 от ЗПСК, Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 1055/25.01.2007 г.на Общински съвет-Димитровград       ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД   РЕШИ:   1.     Да…

Решение № 1130 от 29.03.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД       Р Е Ш Е Н И Е   № 1130 от 29.03.2007 г.     На основание чл.32 ал.3 т.2 от ЗПСК, Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 1055/25.01.2007 г.на Общински съвет-Димитровград       ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД   РЕШИ:   1.     Да…

Решение № 1129 от 29.03.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД       Р Е Ш Е Н И Е   № 1129 от 29.03.2007 г.     На основание чл.32 ал.3 т.2 от ЗПСК, Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 1055/25.01.2007 г.на Общински съвет-Димитровград       ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД   РЕШИ:   1.     Да…

Решение №72 от 26.02.2004 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД          Р Е Ш Е Н И Е          № 72 от 26.02.2004 г.            На основание чл.12 ал.4 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Димитровград   Р Е Ш И :            1. Водоем кад.№ 726 с.Горски…

Решение № 26.02.2004 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД          Р Е Ш Е Н И Е          № 72 от 26.02.2004 г.            На основание чл.12 ал.4 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Димитровград   Р Е Ш И :            1. Водоем кад.№ 726 с.Горски…

Решение №1128 от 28.02.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД     Р Е Ш Е Н И Е   № 1128 от 28.02.2007 г.   На основание чл. 21 ал.1 т. 6, чл.52 ал.1 от ЗМСМА, чл.12 от Закона за общинските бюджети и във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република…

Решение № 1128 от 28.02.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД     Р Е Ш Е Н И Е   № 1128 от 28.02.2007 г.   На основание чл. 21 ал.1 т. 6, чл.52 ал.1 от ЗМСМА, чл.12 от Закона за общинските бюджети и във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република…

Решение № 1127 от 28.02.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД     Р Е Ш Е Н И Е   № 1127 от 28.02.2007 г.   На основание чл. 21 ал.1 т. 6, чл.52 ал.1 от ЗМСМА, чл.12 от Закона за общинските бюджети и във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република…

Решение № 1126 от 28.02.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД     Р Е Ш Е Н И Е   № 1126 от 28.02.2007 г.   На основание чл. 21 ал.1 т. 6, чл.52 ал.1 от ЗМСМА, чл.12 от Закона за общинските бюджети и във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република…