Мандат 2003-2007

Препис-извлечение от Протокол №3 от 30. 12. 2007 година

Препис-извлечение от Протокол № 3 от редовното заседание на Общински съвет-Димитровград, проведено на30.12.2007 г., на което са приети решения от Р № 40 до Р № 70 вкл. можете да изтеглите от тук.

Препис-извлечение от Протокол №2 от 22. 11. 2007 година

Препис-извлечение от Протокол № 2 от редовното заседание на Общински съвет-Димитровград, проведено на 22.11.2007 г., на което са приети решения от Р № 7 до Р № 39 вкл. можете да изтеглите от тук.

Препис-извлечение от Протокол № 1 от 12.11.2007 г.,

Препис-извлечение от Протокол № 1 от редовното заседание на Общински съвет-Димитровград, проведено на 12.11.2007 г., на което са приети решения от Р № 1 до Р № 6 вкл. можете да изтеглите от тук.

Препис-извлечение от Протокол № 49 от 27.09.2007 година

Препис-извлечение от Протокол № 49 от редовното заседание на Общински съвет-Димитровград, проведено на 27.09.2007 г., на което са приети решения от Р № 1305 до Р № 1337 вкл. можете да изтеглите от тук.

Препис-извлечение от Протокол №47 от 26. 07. 2007 година

Препис-извлечение от Протокол № 47 от редовното заседание на Общински съвет-Димитровград, проведено на 26.07.2007 г., на което са приети решения от Р № 1272 до Р № 1302 вкл. можете да изтеглите от тук.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ № 46/26.06.2007 Г.

Препис-извлечение от Протокол № 46 от редовното заседание на Общински съвет-Димитровград, проведено на 26.06.2007 г., на което са приети решения от Р № 1256 до Р № 1271 вкл. можете да изтеглите от тук.

Решение № 1203 от 26.04.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД       Р Е Ш Е Н И Е   № 1203 от 26.04.2007 г.      На основание чл.14 ал.7 от Закона за общинската  собственост (изм.и доп. “ДВ” бр.101/16.11.2004 г.) и чл.18 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско…

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ № 45/31.05.07

Препис-извлечение от Протокол № 45 от редовно заседание на Общински съвет-Димитровград, проведено на 31.05.2007 г., на което са приети решения от Р № 1224 до Р № 1255 вкл. можете да изтеглите от тук.

Решение № 1223 от 26.04.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД       Р Е Ш Е Н И Е   № 1223 от 26.04.2007 г.      На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.14 от Закона за общинската собственост и чл.24 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество…